Profielschets

Drs. Sylvie D.M. Banning MMC CMC (1965) richtte in 2002 Banning Projects op.

 

Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02

Sylvie: ‘Op een energieke, inspirerende en creatieve wijze lever ik graag mijn bijdrage aan het succes van mensen en organisaties. Natuurlijk samen met mijn opdrachtgevers, betrokkenen en waar nodig aanvullend met een van de partners van Banning Projects. 

Graag daag ik mensen uit in beweging te komen en hun potentieel aan vermogens en talenten maximaal te ontwikkelen en doelgericht in te zetten. 

Mijn missie is dan ook: mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en in actie brengen. Dromen en ambities leren waarmaken. 

Voor mij zijn belangrijke waarden van waaruit ik werk: geloven in de ontwikkelbaarheid van mensen, mensen in hun waarde laten, openheid, directheid, plezier, creativiteit, dynamiek en verbinding.’

Breed opgebouwde kennis en werkervaring

Vanaf 1991 heb ik ruime praktijk ervaring opgebouwd in organisatie- en competentieontwikkelingsvraagstukken in uiteenlopende branches, bij een breed scala aan klanten, zowel in de profit als non-profit.

Resultaatgericht en creatief heb ik bijgedragen in diverse rollen, zoals:

  • bedrijfsopleidings-/ onderwijskundige (drs.)
  • designer van leer- en verandertrajecten
  • programmamanager professionaliserings- en (project-)management ontwikkelingstrajecten
  • organisatieadviseur/management consultant in het domein van Organisatieontwikkeling, Kennismanagement, Lerende organisatie en talentontwikkeling
  • opleider/trainer in  projectmanagement en projectmatig werken, sociaal-communicatieve vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap,
  • personal coach en teamcoach/procesbegeleider
  • Phoenix geaccrediteerde begeleider van organisatie- en familieopstellingen: op een andere laag kijken/gewaar worden.

De eerste 10 jaar deed ik dit vanuit vaste dienst, achtereenvolgens bij Bestuursacademie Randstad, KPMG Management Consulting, P2 Managers en Ordina (Utilities, Telecom en Media). Hier heb ik samen met fijne collega’s uitdagende veranderopgaven bij diverse type organisaties aangepakt, veel geleerd en een mooie stevige professionele basis gelegd.

Vanaf 2002 werk ik zelfstandig en in flexibele samenwerkingsverbanden vanuit mijn eigen bureau Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van mens en organisatie.

logo's ooaIk ben lid van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en gecertificeerd Management Consultant (CMC).

Afgestudeerd ben ik in de Interdisicplinaire Onderwijskunde aan de faculteit Pedagogische en Andragogische Wetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen (1991) en aan de Post Graduate (post doctoraal) Opleiding: Master of Management Consultancy (MMC) voor ervaren organisatieadviseurs aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Faculteit der Economische wetenschappen en Bedrijfskunde. (2007-2008). In het kader van continue professionalisering doe ik regelmatig aan bij- en nascholingen.

Meer weten over mijn opleidingsachtergrond, klik hier.

Werk en passie verbinden: ‘Leren = veranderen = creëren’ en vice versa, levert meer productiviteit op

Mijn werkpassie ligt op het gebied van ‘Human and Organisation Development en Change (OD en HRD): het beter laten functioneren en renderen van mens, team en organisatie in het doen van projecten, afgestemd op de organisatiemissie, visie en de gekozen strategie.

Gespecialiseerd heb ik me in het begeleiden van individuen en (management-)teams in project-, implementatie-, procesmatige en veranderkundige vraagstukken. Samen met mijn opdrachtgevers en collega’s uit mijn netwerk vertaal ik vraagstukken naar (management- en individuele) ontwikkelings- en verandertrajecten op maat.

Concreet richt ik me op het versterken en beter laten renderen van professionals in het doen en laten in opdrachten en projecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het coachen, trainen en begeleiden van (project-)managers, opdrachtgevers en projectteams in het realiseren van de gewenste resultaten binnen de gestelde condities. Ook begeleid ik regelmatig teams bij visieontwikkelingsprocessen en team-reflectiedagen: op weg naar een gedeelde visie op de toekomst, meer productiviteit en teamspirit. De onderstromen en bovenstromen in de persoon en omgeving verbinden en productief maken.

‘….mens sana in corpore sano’ (Juvenalis)

Mijn passies zijn beweging en sport (w.o. tennis, hardlopen, yoga en de seizoensporten skiën en zeilen): het buiten zijn in de natuur. Ik geniet van het schilderen/tekenen, beschouwen van de beeldende kunsten & vormgeving, de esthetische kant van de architectuur: beleven en de ruimte ervaren, shapeimage_2 (5)theater, muziek en dans.

Beweging en creatieve expressievormen integreer ik waar ondersteunend aan het leerproces in de ontwikkelings- en verandertrajecten op maat. Ook als reactie op teveel ‘in het schermpje kijken en digitale verslaving in onze werkprocessen/huidige maatschappij’. Stimuleren van echt contact met de ander en jezelf.
Daarom kies ik naast het aanbieden van theorie en modellen om het gesprek over de complexe organisatierealiteit bespreekbaar te maken, bewust voor veel interactie en ‘doe’ werkvormen in creatieve leerarrangementen: het gaat om het zelf ervaren, beleven en integreren. Een zekere ‘speelsheid’ als kwaliteit vind ik hierin belangrijk, om mensen ‘vrij’ te leren (her-) ontdekken. Hierbij is ‘Ruimte’ mijn inspiratie-woord waar ik blij van wordt. 

Ken jezelf… jouw reflectievermogen

Reflecteren op jezelf en situaties, voelen en helder denken vind ik een van de belangrijkste te ontwikkelen competenties. Ik stimuleer in mijn trajecten daarom het reflecteren op het eigen handelen en op die van de ander in het hier en nu (intra- en introspectief), rekening houdende met de zogenaamde ‘blinde vlekken’. Jouw en andermans reflectie hoeft niet de waarheid te zijn. Het is een wel een mooi startpunt je eigen gedachten, gevoelens, waarden en persoonlijke kwaliteiten te delen en (samen) te onderzoeken. Leren de ander en jezelf te begrijpen en van daaruit verder gaan. 

Het gaat bij reflectie om bewust te worden van jouw eigenschappen (de combinatie van Weten, Kennen, Kunnen, Voelen, Willen, durven Doen) en de bereidheid je zelf te onderzoeken, waar te nemen, te ontwikkelen, te vertrouwen op je intuïtie en te zijn wie je bent. De boven- en onderstromen in jezelf verbindende.

Het gewaar en dus bewust-zijn van de bewegingen en sensaties in je lichaam (je eigenste instrument), je emoties en gevoelswereld, het effect van je gedachten hierop en op jouw (in-) effectief  (patroonmatig) handelen is een belangrijk startpunt. Wat gebeurt er binnen in jou en wat in die ander? Waar gaat het jou om en waar het gaat het die ander om? Het aannemen van dat wat is, is soms een pittig proces. Het ‘schuren’ aan elkaar kan zowel productief als contraproductief werken. Hoe hou je daar balans en ruimte in zonder elkaar te verliezen? Hoe kun je dan samen op een positieve wijze, effectief bijdragen aan de productiviteit in plezierige samenwerking? Opstellingen doen geeft vaak een mooie inkijk in je eigen ‘onbewuste’ leven en hoe in het hier en nu de dingen zich ontvouwen. Dit is een mooie invalshoek voor ontdekking en verkenning van een oplossingsrichting in je business of persoonlijk vraagstuk.

Gewaar zijn, reflecteren en ‘geweldloos’ communiceren ontwikkelen

Gewaar zijn is het waarnemen zonder jezelf of de ander te veroordelen.  Ik geloof dat hierbij het reflectie- en observatievermogen en het bereid zijn om het experiment aan te gaan een belangrijke houding danwel te ontwikkelen competentie is. Hierbij ondersteund door de positieve overtuiging dat je levenslang kan groeien en ontwikkelen op weg naar je bestemming. Te worden en zijn, wie je bent. Het leven zelf is de belangrijkste weg. Je bent meer dan wat je wel of niet presteert. Durf te zijn. Persoonlijke groei en ontwikkeling en bewustzijn van je patroonmatig handelen als basis voor effectief handelen zowel in professionele als wel in privé situaties. Doe het eens anders… blijf open, actief en nieuws-leergierig en durf je rustmomenten voor reflectie te pakken. 

‘Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld
en wat wordt bedoeld en niet gezegd
gaat de meeste liefde verloren.’

Kahlil Gibran

Lees meer

Contactgegevens:

Email:   sylvie@banningprojects.nl
Mobiel: 06 24436370.

schilderij de zwemkolk sylvie banningWorkshops:
Out of the box: creatief denken en handelen in interactie

‘Elkaars patronen ontdekken. Hoe openbaren zich de verschillende werkwijzen en interactiepatronen van ieder? Welke zijn productief en welke niet?

Deze workshops maken de voorkeurstijlen, denk- en handelingsneigingen en onderliggende overtuigingen zicht- en bespreekbaar.  Planmatig, aldoende improviserend, iteratief of (on-)gestructureerd werken etc.? Welke reacties ontlokt je? Waar reageer jij op? Etc. Ontdekken dat er geen goed of fout bestaat. Het ontvouwt zich, in dit geval op het doek. Zie je de parallellen met je eigen praktijk?

Wij passen in onze creativiteitsworkshops regelmatig verbeeldingsopdrachten toe om het onbewuste aan te spreken. Het blijkt vaak een  effectieve werkvorm ze zijn om processen bewuster te beleven en te ontdekken wat er gebeurt tussen jou en de interacties in je omgeving, het materiaal, jezelf en de ander.

Telkens gebeuren er dingen die je niet bedoelde maar wel een gunstig dan wel ongunstig effect hebben op je einddoel. Soms weet je het gewoon niet… afstand nemen en wachten op wat komen gaat..en dan is er weer een beweging….’. De onder- en bovenstromen worden zichtbaar…  Zie hier de parallellen in complexe veranderprocessen.