Opleidings- en trainingsvragen staan nooit op zichzelf!

Banning Projects begeleidt organisaties en professionals gericht bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken. Denk daarbij aan advies op strategisch HRD-beleid, ontwerp en uitvoering van leer- en ontwikkelingsprogramma’s en het implementeren van het concept Lerende Organisatie ter ondersteuning van de visie, doelen en strategie van de organisatie. 

Uw vraag en ambities zijn voor ons het uitgangspunt om een training, opleidingstraject of managementontwikkelingsprogramma op maat te formuleren. Een leer- en ontwikkelingstraject bestaat meestal uit een mix van meerdere elementen, zoals een: project start-up, diverse bijeenkomsten, workshops, training en opleiding, outdoor-teamevents, werkplek leren, mentoring en intervisie, praktijk- en studiebegeleiding, lezingen, coaching on-the-job, ontwikkeling van job-aids etc. Ook kunnen we indien u wenst onderwijskundig begeleiden bij het integreren en toepassen van hedendaagse moderne leerconcepten en blended-learning.

Dikwijls voeren wij in leiderschapsprogramma’s, voorafgaand een ontwikkelingstraject voor deelnemers een ontwikkelingsassessment uit: de 0-meting. In overleg stellen we een persoonlijk en professioneel ontwikkelingsplan op.

shapeimage logo

Ontwerpen van ontwikkelings- en leertrajecten: onze expertise.

Specifieke onderwijskundige (leerpsychologische) en bedrijfskundige expertise passen wij toe om leertrajecten en opleidingsconcepten te bedenken en ontwikkelings- en trainingsprogramma’s effectief te ontwerpen en uit te voeren.

Hierbij passen we neurowetenschappelijke kennis toe over de werking van ons brein, w.o.de zes leerprincipes, ASOOO benadering van uit het Brein Centraal Leren benadering en de Positieve Psychologie (werken vanuit ieders sterke punten) toe.

Daarnaast geloven wij in het leggen van een goede kennisbasis als fundament voor een gemeenschappelijke referentiekader en taal. Natuurlijk leer je het meest door zelf situaties te ervaren. Onze trajecten worden met werkvormen ingericht waardoor deelnemers gericht kunnen ervaren en toepassen. Leren door te doen, daarop te reflecteren en de  nieuw opgedane kennis en inzichten laten beklijven zijn belangrijke uitgangspunten in onze leerprogramma’s. ‘Het hoofd, hart, buik en handen geraakt’.

Uiteindelijk draait het om impact op de werkvloer en op de klant. Het kunnen toepassen van het geleerde in de praktijk (transfer-van-het geleerde) en je succes behalen.

Voor praktische informatie bel Banning Projects 06 24436370 of stuur een mailtje naar: info@banningprojects.nl.

Diensten

Op de volgende opleidings- en trainingsthema’s zijn wij inzetbaar:

 • Ontwerp en uitvoering van management- en leiderschapsontwikkelingstrajecten o.a. geïnspireerd op concepten uit de Lerende Organisatie van Peter Senge, Scharmer, S. Covey, Drucker, Mintzberg, Quinn, Pralahad & Hamel, Hersey & Blanchard, Greiner, Semler (Semco), NLP, TA, Systemisch Werken (Hellinger e.a.) etc.
 • Leergang Persoonlijk leiderschap en productiviteit. Lees meer.
 • ‘Adviseren met impact’: training consulting skills
 • Sociaal-communicatieve trainingen: klantgerichte en professionele gespreksvoering: assertiviteit, feedback geven en ontvangen, aanspreken op gedrag en resultaat, resultaatgericht coachen, motiverend en coachend leiderschap (S2 en S3), vergroten eigenaarschap, etc. Wilt u meer inzicht in de effectiviteit van uw communicatiestijl? Individuele of groeps/teamtrainingen in Stijlflexibiliteit en interacties met behulp van Q4Profiles/DISC instrumentaria.
 • Projectmanagement professionaliseringstraject
  • Projectmanagmenttrainingen en modulen o.a. ter voorbereiding op het behalen van de Internationaal erkende IPMA D en C-certificaten conform NBC-3. Lees meer.
  • Integrale leertrajecten op maat: Consulting, Change en Projectmanagement Skills (CCP).
  • Verdiepingstrainingen projectmanagement (persoonlijk-) leiderschap en gedrag in projecten.
 • Teamontwikkeling, jouw plek, posities en rollen, groepsdynamieken (zie ook teamontwikkeling & teamcoaching) met o.a. ‘Cre-active Learning Team Events’: out-of the box, jouw creativiteit, outdoor en fysieke componenten.
 • Loopbaangesprekken en training: waar sta ik, wat wil ik en wat kan ik, in actie komen…
 • Fysiek en geestelijk in balans trainingen: omgaan met stress en druk, veerkrachtig en energiek in balans blijven. Doel: zelf stress reduceren en veerkrachtig in balans blijven.

HRD-consultancy

Wij helpen u met het implementeren van:

 • Lerende Organisatie concepten, kennis- en competentiemanagement: Advies en implementatie: onderwijskundig (ontwerp en ontwikkel-) advies bij professionaliserings-, opleidings- en competentieontwikkelingsvraagstukken: hoe het leren met en van elkaar op de werkplek te stimuleren? Hoe unieke kennis te behouden, ontwikkelen, delen, actualiseren en hierop te sturen?
 • Oprichten en inrichten van een Bedrijfsacademie
 • Faciliteren van de lessons learned na afronding van een project
 • Brein verantwoord ontwikkelen van effectieve leer- en verandertrajecten: curricula en didactiek op maat.
 • Didactische vaardigheidstrainingen:Train-the-trainer opleidingen.
 • Ondersteuning bij het opstellen van Opleidings- en professionaliseringsplannen ten behoeve van de organisatieontwikkeling
 • Professionals coachen op hun persoonlijke Ontwikkeling of het begeleiden van intervisiegroepen als vorm van groeps- of teamcaching.