Flourishing: positieve psychologische veranderbenaderingen

In onze trajecten passen we eclectisch verschillende veranderbenaderingen en interventietechnieken toe, afhankelijk van de situatie en mens(en).

Flourishing, is een opvatting over ons welbevinden en optimale geestelijke gezondheid uit de positieve psychologie. Het is een theorie over welzijn waarbij de mens ‘tot bloei komt’: hij of zij heeft goede relaties, voelt zich tevreden, en doet wat hij of zij goed kan en nuttig vindt. Het is een jonge onderzoeksrichting die niet de nadruk legt op het verhelpen van klachten maar op het voorkomen ervan door te bouwen aan een beter leven.

Er zijn succesvolle onderzoeksuitkomsten van Neurologisch brein onderzoek ten aanzien van de ‘Positieve Psychologie en oplossingsgericht werken’ (Seligman, 2002 e.a.). Deze benadering is krachtgericht.  Het focust op de krachten en kwaliteiten waarover een mens beschikt. Het ontwikkelen van de natuurlijke krachtige punten in plaats van focussen op de ‘klachten en zwakten’. De werkende factoren in deze benadering zijn: Optimisme, Hoop, Vertrouwen in eigen effectiviteit, Zelfrespect, Positieve emoties, Dankbaarheid, Geluk, Flow en Veerkracht. De benadering werkt effectief en gezondheidsbevorderend.

Seligman onderkent 24 persoonlijke kwaliteiten (character strengths) die hij onderverdeelde in vijf domeinen. Deze heeft hij verder uitgewerkt en in een vragenlijst opgesteld.

  1. Wijsheid en kennis
  2. Moed
  3. Rechtvaardigheid
  4. Zelfbeheersing (self control, self efficacy, resilience (veerkracht))
  5. Transcendentie.

Uit onderzoek bleek dat er drie dingen nodig zijn om gelukkig te zijn.

  • de vrijheid om te kiezen: datgene wat bij je past  en wie je bent (Autonomie)
  • ons verbonden voelen met anderen (Betrokkenheid/Verbondenheid)
  • het idee dat we goed zijn in wat we doen (Competentie).

In onze coachingstrajecten werken we vanuit de persoonlijke sterken/kwaliteiten van de mens.