Teamprogramma’s gericht op hogere productiviteit, plezier en bijdragen in de keten.

Resultaatgericht samenwerken en zelfsturing is in onze samenleving een sleutelcompetentie. Wat is dan nodig om optimale prestaties te bereiken in een netwerk-samenleving waarin steeds meer hybride organisatievormen ontstaan: samenwerking tussen afdelingen, bedrijven, overheden, ZZP-ers en klanten? Organisaties en klantsystemen vervloeien continu.

Daarom is het effectief communiceren en samenwerken vanuit persoonlijk leiderschap nog meer noodzaak. Het zijn belangrijke competenties voor programma-, (project- en lijn-) managers en teamleden. Dit vraagt inzicht in wat uzelf en anderen beweegt en moed om in actie te komen. 

Want durft u succesvol te zijn? Hoe  werkt u vanuit uw eigen bezieling, ambities en inspiratie samen? Daar waar flow en positieve energie overheerst? Waar mensen autonoom, verbonden en geïnspireerd zijn, zodat de gewenste resultaten als vanzelf lijken te komen? Een belangrijke basis voor effectief teamwerk is: geloven in het doel, persoonlijke integriteit, onderling vertrouwen en openheid.

Banning Projects werkt naast de ‘harde’ kant van organisatieinrichting en bedrijfsvoering ook op verschillende bewustzijns-lagen hetgeen de dynamiek in teams en organisaties bepalen.

In dit kader passen we methoden en technieken uit de NLP, TA en Systemisch Werken (familie- en organisatieopstellingen) toe bij de individuele- en teamontwikkeling. Inzicht in de groepsdynamiek, uw eigen teamrol, uw plek en taakbesef, kracht en andermans teamrol-voorkeuren kan hierbij helpen.

Verschillende dimensies in teamontwikkeling

Teamcoaching is gericht op het ontwikkelen van een gezonde werksfeer en het creëren van een effectieve samenwerking, het leren kennen en benutten van elkaars kwaliteiten, het bevorderen van motivatie van de teamleden, het voorkomen of oplossen van onderlinge conflicten binnen het team.

Banning Projects begeleidt teams, zoals: management-, project-, zelforganiserende- en innovatieteams naar meer resultaat met plezier. Dit doen wij vanuit verschillende dimensies, zowel op de sociaal-emotionele (houding en gedrag) als wel op de taak-inhoudelijke dimensie. Een goede balans tussen deze dimensies draagt bij aan de ‘team-hygiëne en productiviteit’.

Samen een inspirerende missie, visie, ambities en doelen ontdekken en deze  formuleren. Het doorleven en betekenis geven, zijn een mooie basis voor productiviteit. Het is de kunst om het voorgaande met vakmanschap, gedeelde kernwaarden en elkaars passies te verbinden. Ieder persoon een eigen gewaardeerde plek geven in het team.

De kans op succes wordt vergroot als duidelijk is waarom teamwork belangrijk is, wat de organisatie er mee voor ogen heeft en wat het oplevert. Ook is het belangrijk dat als er een team wordt samengesteld, de kwaliteiten, werk- en leerstijlen, competenties van de leden complementair zijn aan elkaar. Dit alles kan niet zonder de maximale resultaatgerichte inzet van een ieder waarbij de onderlinge verhoudingen worden gekenmerkt door verbinding, vertrouwen en respect voor elkaars verschillen.

Het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap (ken u zelf) en uw reflectievermogen vormt een belangrijke basis voor teamontwikkeling.

Verschuivend leiderschap en teamontwikkelingsfasen

Binnen de teamontwikkeling zijn een aantal fasen te herkennen. Gedurende de ontwikkeling ontstaat het zogenaamde verschuivende leiderschap. De initiator zal steeds meer op de achtergrond komen te staan en zijn teamleden zullen in verbinding met elkaar zelfstandig en in samenwerking presteren. Teamleden zelf zijn tot ‘leiders’ verworden. De leider is coach of mentor geworden.

Effectief (collega- en klantgericht) communiceren, met name zorgvuldig feedback geven en ontvangen en schakelen op diverse niveaus is een essentiële belangrijke vaardigheid in resultaatgericht teamwork. Wij willen het ‘teamleren’ stimuleren. Teamleren ontwikkelt de synergetische vaardigheden van mensen om breder te kijken dan zij als individuen zouden doen en hierover te leren communiceren, waarbij het principe geldt: 1 + 1 = 3.

Banning Projects begeleidt teams al doende in het werk (coaching ‘on-the job’) maar ook off-the-job via team- en personal coaching, trainingen en workshops. Teamontwikkelingsvraagstukken vertalen we naar creatieve en inspirerende programma’s. Hierbij is ons uitgangspunt dat alle zintuigen (hoofd, hart, handen en buik) geraakt worden via de gekozen werkvormen.

Ondersteunende vragenlijsten

Vragenlijsten van Human Synergistics en Q-profiles/DISC , maar ook MBTI,  BELBIN teamrollen, Hershey & Blancard, Quinn’s Octogram en Kolb leer en denkstijlen, helpen bij het systematisch analyseren en op gang brengen van een betekenisvol gesprek over elkaars denkstijlen en gedragspatronen en drives in het wel/niet effectief samenwerken. De kunst is elkaar in elkaars waarde te laten en elkaar niet te veroordelen, maar te leren begrijpen waar reacties vandaan komen. Geweldloos communiceren is dan een mooie gespreksvoeringsbenadering.

Meer weten of interesse in een teamontwikkelingsprogramma? Bel 06 24436370 of mail naar info@banningprojects.nl

Resultaatgericht Teamwork en zelfsturing
Team-creativiteit?
Kies voor de ‘Cre-active Learning Team Events’ van Banning Projects.

Creatief denken en handelen versterken? Kies voor de ‘Cre-active Learning Team Events’ van Banning Projects 

Cre-active Learning Team Events zijn de korte gerichte uitdagende sessies of workshops van Banning Projects gericht op het versterken van creatief denken en teamwork.

Banning Projects integreert deze Events in haar leer- en verandertrajecten. Creativiteit is de te ontwikkelen kerncompetentie voor de 20ste eeuw voor ieder mens!
Meer weten over welke events wij verzorgen?

Resultaatgericht Teamwork en zelfsturing

Klik hier voor trainingen in Stijlflexibiliteit en Tools voor zelfinzicht 

profiles disc grid