Diversiteit

Zoveel mensen, zoveel zinnen, zoveel kleuren…

Verken jouw houding en gedragsopties in verschillende situaties

Zoekt u een training en een effectieve test die uw gedrag, houding, stijl van communicatie en de persoonlijke kracht snel herkenbaar, begrijpbaar en helder in beeld brengt? Een test die de bewuste en onbewuste drijfveren helder onderscheidend en effectief in kaart brengt?

Met de Q4profiles/DISC Profielen ga je meer begrijpen over je echte drijfveren die onder de oppervlakte liggen en meestal onbenoemd blijven. Het wordt je duidelijk hoe jouw bewuste en onbewuste gedrag zich tot elkaar verhouden. Het verklaart inzichtelijk waarom je soms het een doet, terwijl je het ander wilt. Met het Q4 Basisprofiel komt u snel tot de kern.

Deze analyse (die oorspronkelijk bedacht is door de Amerikaan William Marston, maar door Q4 Profiles is omgezet naar de Nederlandse taal en culturele maatstaven) geeft inzicht in uzelf, maar ook in anderen: hoe doet u de dingen?

DISC staat voor vier gedragsstijlen: Dominant, Interactief, Stabiel, Consciëntieus.

  • Hoe communiceert u?
  • Hoe gedraagt u zich van nature?
  • Hoe gaat u om met situaties onder druk?
  • Hoe reageert u onbewust op situaties?

Banning Projects wil het begrip tussen mensen in (project-) organisaties vergroten en hen effectiever laten zijn in wat zij doen. Met als doel: meer tevredenheid, plezier en productiviteit in werk en relaties.

Leerdoelen

In deze één tot tweedaagse Q4profiles/DISC-training (individueel of als team) werken we aan de  volgende ontwikkeldoelen:

1. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen patroon van voorkeursgedrag en de effecten daarvan op anderen

2. Deelnemers onderkennen het voorkeursgedrag van anderen en wat anderen motiveert

3. Deelnemers leren de verschillende vormen van voorkeursgedrag op hun complementaire waarde en daardoor postief waarderen

4. Deelnemers zijn in staat hun stijl aan te passen om effectiever te communiceren en om te gaan met andere gedragsvoorkeuren op individueel en teamniveau

5. Toepassen van verschillende gedragsstijlen in communicatieve praktijksituaties van de deelnemers

6. Leidinggevenden zijn in staat om effectievere veranderingen teweeg te brengen en te begeleiden

7. Combineren van het DISC profiel met de stijl van leidinggeven, managementrollen en vaardigheden

8.Ontwikkelpunten definiëren naar aanleiding van de DISC toets en deze in verband brengen met het persoonlijk ontwikkelplan.

profiles disc grid

Werkwijze

Vooraf de (individuele of groepstraining) vult u een digitale vragenlijst in en krijgt u van ons uw rapport. In de training lichten we aan de hand van oefeningen en video opnames uw in- en effectieve interacties toe. Dit doen we aan de hand van korte krachtige rollenspelen. U beleeft wat u telkens overkomt en wat u anders kan doen wat een beter effect heeft op wat u wilt bereiken.

Ook in business coaching maken we regelmatig gebruik de Q4profilesinstrumenten. Het werkt praktisch en snel herkenbaar vanuit de praktijkbelevingen van onze deelnemers. Onze deelnemers herkennen zich sterk in de persoonlijkheidsbeschrijvingen.

Meer weten, mail: sylvie@banningprojects.nl of bel: 06-24436370

Training stijlflexibiliteit

Tools voor zelfinzicht

Vragenlijsten van Human Synergistics en Q-profiles/DISC , maar ook MBTI,  BELBIN teamrollen, Hershey & Blancard, Quinn’s Octogram en Kolb leer en denkstijlen, helpen bij het systematisch analyseren en op gang brengen van een betekenisvol gesprek over elkaars denkstijlen en gedragspatronen en drives in het wel/niet effectief samenwerken.

Banning Projects kan u bijvoorbeeld drie analyses bieden die u tezamen een totaalbeeld geven van iemands persoonlijke stijl, waarden en interesses. De basis van zelfkennis.

  1. Wat zijn uw voorkeuren? Wat is uw persoonlijke stijl? Kies voor de Q4 Persoonlijke Stijl Analyse DISC
  2. Waarom doet u wat u doet? Wat vindt u waardevol? Kies voor de Q4 Persoonlijke Waarden Analyse.
  3. Waar krijgt u energie van? Wat zijn uw persoonlijke interesses? Kies voor de Q4 Persoonlijke Interesse Analyse.

Onze partner in DISC is:

Schermafdruk 2017-05-31 19.34.51