Creatief denken stimuleren en het creëren van teamspirit en flow: vanuit presence met elkaar creëren

Wil jij ontdekken hoe je creatiever met situaties en opgaven omgaat? Hoe kom jij in flow in een team? In deze creativiteits-teamworkshop word je in groepen of je eigen team aan het werk gezet met andere werkmethoden en denkkaders dan je gewoonlijk gewend bent.

Met creatieve technieken en werkvormen doen we appel op jouw veranderbereidheid en vermogen. Hoe breng jij jouw visie in een heldere boodschap over? Hoe creëer jij samen met anderen een verbindende visie en onderliggende kernwaarden voor het gehele team.  Je ontdekt jouw en andermans kwaliteiten, zienswijzen, werk- en communicatiestijlen, je reflecteert op het proces en product en gaat daarover met elkaar in gesprek onder professionele begeleiding. Hierbij gaat het niet om goed of fout. De begeleider(s) brengen in korte kennissessies nieuwe inzichten en creativiteitstechnieken in waar nodig. 

Resultaten: 1 + 1 = 3

Na afloop van de workshop/training is opgeleverd:

 • Teamstatuut
 • Tastbaar beeld
 • Vastgelegde en/of gedeelde reflecties met leer- en verbeterpunten
 • Toegepaste creativiteits- en probleemoplossingstechnieken en methoden
 • Actieplan voor toekomst

Inhoudelijke onderwerpen

Van hier en nu naar…

 • Meditatie en stilte
 • Waar sta je? Wat wil je? Wat kan je?
 • Flow en productiviteit
 • Kracht van visie: “Focus creëert realiteit, Perspectief creëert je focus, Je kunt en je wilt jouw perspectief wisselen”
 • De kracht van visie naar focus en aandacht: de werking van het brein en lichaam
 • Een ontvouwende waarnemingswijze: Systemisch Werken ervaren

Van visie naar plan

 • Van visie naar plan
 • De inzichten uit projectmatig werken, zelfsturing en psychologische stromingen.
 • Synergie creëren tussen verschillende disciplines
 • Kiezen van jouw beeldende vormgevingsmiddel (fotografie, beeldhouwen, tekenen, schilderen, 3D, animatie, wel/niet digitaal etc.)

Teamopgave

 • Creativiteits- en probleemoplossingstechnieken, w.o. werken met analogieën en metaforen
 • Gericht ervaren van focus via de fijne – en grove motorische handelingen

Houding en gedrag in de praktijk

 • Mindset, leiderschap en assertiviteit
 • Effectieve communicatie tijdens teamopdrachten
 • Interactiestijlen, werk-leerstijlen profiel-vragenlijst uitgelegd en toegepast
 • Confrontatieoefening

Toetsing plan en commitments

 • Individueel en gezamenlijk het teamstatuut
 • Opgesteld project- of actieplan
 • Reflectie, leeropbrengsten en evaluatie

Werkwijze

In deze workshop staat visievorming, doen (beeldende vormgeving), ervaren en reflecteren centraal.

Vooraf wordt een persoonlijke stijlprofiel ingevuld. De groep(en) krijgen een teamopdracht. Tussendoor worden de inhoudelijke onderwerpen ingebracht, besproken en behandeld. Er is voldoende ruimte voor het persoonlijke en groepsgesprek en reflectie op het proces.

Tijdens het werken reflecteren we op bijvoorbeeld onderstaande thema’s:
Werk je vanuit je hoofd, hart en/of buik? Hoe verbindt je deze met elkaar? Hoe werkt de inzet van je grove en fijne motoriek voor je? Werk je vanuit een concept? Juist met of zonder plan? Afgestemd met anderen of ga je eigen gang? Werk je vanuit je kracht, waarden en kwaliteiten of werk je vanuit een aangeleerde hulpeloosheid? Je ontkomt niet aan het schuren aan elkaars werk- en communicatiestijlen. Hoe ga jij om je eigen interne dynamiek en de dynamieken en interacties om je heen. Hoe draag je bij aan het teamresultaat en overkoepelende doel? Hoe creëer jij meer teameffectiviteit en plezier in je werk met inzet van jouw creativiteit en kunde?

op reis foto sylvie Banning

Locatie naar keuze

 • Stedelijke omgeving
 • Landelijke omgeving (eventueel buitenland)
 • Eigen in te brengen locatie

Kosten voor een twee-daags ‘Crea’ event

Vier losse dan wel vijf dagdelen aaneengesloten

€ 550,00 p.p. exclusief BTW, reiskosten, verblijf en catering.

Inschrijven

Via info@banningprojects.nl met vermelding workshop Active Learning Team Event: Crea

Ervaringen

Deelnemende organisaties waren stuk voor stuk enthousiast over de opbrengsten en proces: de immateriële teamresultaten.

Een opdrachtgever:

“Verrast over zoveel talenten en eigenschappen en het ontstaan van positieve dynamiek in de interacties”.

“Het team ervaart meer verbinding en onderling begrip. Er is weer flow in het team.”

“Fijn om ook een tastbare door ons zelf gecreëerde reminder te hebben.”

Mail naar info@banningprojects.nl of bel 06 24436370.

Creëren van flow: versterken van creativiteit in het team

IMG_6561

‘Als je nog iets niet kan voorstellen, wil dat niet zeggen dat het niet mogelijk is..

 

Je creaties zijn nooit af, leer te stoppen op het meest interessante spannende moment’

 

‘Creativity is above all a matter of Combinatory Play’. A. Einstein

IMG_4083