Mensen maken het verschil...
Banning Projects versterkt het leer-, verander- en creërend vermogen van mensen in projecten en organisaties: pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen.

Vanuit een interdisciplinaire benadering verzorgt Banning Projects strategische leer-, ontwikkelings- en verandertrajecten op maat. In nauwe samenwerking met opdrachtgever, betrokkenen en onze partners geven we dit inhoud en vorm. De trajecten kenmerken zich door resultaatgerichtheid, teamwork, dynamiek en plezier. Succes voor het individu, team en organisatie.

Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren is een advies- en trainingsbureau voor het sturen van leer- en veranderprocessen in arbeidsorganisaties. We hebben meer dan 20 jaar ervaring in diverse branches ter ondersteuning van ‘Human and Organizational Development’.

Wilt u meer informatie over onze diensten of een kennismakingsgesprek, mail naar info@banningprojects.nl of bel 06 244 36 370.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

banning projects logo mobiel
Wie is?


Ssylvie banningylvie Banning richtte in 2002 Banning 
Projects Leren, Veranderen, Creëren op

Mijn missie is: ‘Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en in actie brengen. Dromen leren waarmaken.’

‘…To swing them in action.’

logo

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en Certified Management Consultant (CMC). Ook is zij geregistreerd als BCL Professional (Brein Centraal Leren): ontwerpen van effectievere leertrajecten.

‘Naast inzet van de juiste vakkennis, blijven houding en gedrag de kritische succesfactoren voor ‘high performance and (personal and organizational) health’.

‘Met vakmanschap alleen, kom je er niet. Voor succes is dus meer nodig. Persoonlijk leiderschap, creativiteit, vitaliteit, sociaal-communicatieve vaardigheden en teamwork zijn belangrijker dan ooit. Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, leergierigheid, verbinding en vertrouwen, ruimte voor autonomie/zelfsturing en ‘ownership’ in het bereiken van projectresultaten?

Doelgericht jezelf en de ander in staat stellen resultaten te bereiken: autonoom en toch in contact en verbinding met jezelf en de ander. Hoe ’empower’ je collega-professionals tot excelleren in samenwerking? 

Talenten en competenties van mensen continue ontwikkelen en mobiliseren, gecombineerd met het ontdekken van de motivaties, waarden, bezieling en inspiraties en deze in- en omzetten naar een gezamenlijke ambitie en de gewenstesylvie banning resultaten voor nu en in de toekomst. Dit is een kunst, maar ook een kunde en vraagt om een continuous learning mindset.

Banning Projects biedt een frisse blik en onafhankelijke procesbegeleiding.

Banning Projects ontwerpt en voert de leerprogramma’s uit. We bieden de structuur en vrijheid die nodig is om de flow in het proces te houden, zodat de betrokkenen hun expertise en creativiteit vrij en toch resultaatgericht in te kunnen brengen. Desgewenst doen wij ook het programma-management.