Mensen maken het verschil. Benut de verschillen!

Banning Projects  staat voor het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van professionals in ‘projectbased’ organisaties: pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen.

 

Vanuit een interdisciplinaire (bedrijfs- en onderwijskundige) benadering verzorgt Banning Projects strategische leer- en verandertrajecten op individueel, team- en organisatieniveau. Dit doen we op maat. In nauwe samenwerking met opdrachtgever, betrokkenen en onze partners geven we dit inhoud en vorm. We werken op de boven- en onderstroom, van binnen naar buiten en vice versa. Onze trajecten kenmerken zich door mens- en doelgerichtheid, teamwork, dynamiek en plezier.

Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren is een advies- en trainingsbureau, opgericht in 2002, voor het sturen van leer- en veranderprocessen ter ondersteuning van de gewenste organisatieontwikkeling voor profit en non-profit organisaties.

We zijn gespecialiseerd in het professionaliseren van projectmatig werken en projectmanagement en het leiderschap (gedrag en houding) daarin.

Al 25 jaar lang is ervaring opgebouwd in diverse branches, zoals overheden, architectuur en bouw, industrie en techniek, zakelijke dienstverlening, onderwijs en het werken met zorgprofessionals.

Wil je meer informatie over onze diensten of een kennismakingsgesprek, mail naar info@banningprojects.nl of bel 06.24436370.

sylvie banning schilderij kunstLente 2020. ‘Nieuwe ronden, nieuw kansen”.  De natuur groeit, bloeit en gaat gewoon door. Dat doet Banning Projects ook. Het coronavirus vraagt nu van ons de nodige houding- en gedragsveranderingen. Vanaf 10 maart j.l. zijn we helaas op fysieke, sociale afstand (social distancing).  Met onze leer- en opleidingstrajecten gaan we door met  behulp van de online communicatietools. Maar heeft u interesse in een buitenlucht- /wandel-coachings- of trainingsafspraak, bel gerust voor een afspraak. Ik wens je alle gezondheid, wijsheid en sterkte toe!,’ Sylvie.

Wie is?

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op.

sylvie banning

‘Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en dit in actie brengen. Dromen waarmaken’.‘Dat is waar Banning Projects voor staat. ‘To swing them in action…’

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en geregistreerd als Certified Management Consultant (CMC). Ook is zij gecertificeerd DISC-trainer/coach, en Organizational Culture Coach (HS OCI en LSI). Als systemisch procesbegeleider en NLP/TA coach begeleidt en traint ze individuen en teams naar gezondere effectiviteit. Als  onderwijskundige ontwerpt en ontwikkelt ze op projectmatige wijze leer- en veranderprogramma’s met behulp van de  leerprincipes uit het Brein Centraal Leren.“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage”

– A.Nin

Verhogen van productiviteit door aandacht voor de taak en relatie!

Sylvie: ‘Naast de inzet van vakkennis, blijven houding en gedrag de kritische succesfactoren voor ‘high performance and (personal and organizational) health’.

‘Met inhoudelijk vakmanschap alleen kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Karakter, persoonlijk leiderschap, creativiteit, vitaliteit, effectieve sociaal-communicatieve vaardigheden (dialoog) en teamwork zijn belangrijker dan ooit.

Lees meer

Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, leergierigheid, verbinding en vertrouwen, pro-activiteit, ruimte voor autonomie/zelfsturing en ‘ownership’ in het bereiken van projectresultaten?

Doelgericht jezelf en de ander in staat stellen resultaten te bereiken: autonoom en toch in contact en verbinding met jezelf en de ander. Hoe ’empower’ je collega-professionals met verschillende communicatie- en werkstijlen tot excelleren in samenwerking om de gewenste doelen en resultaten samen te bereiken?

Talenten en competenties van mensen continue ontwikkelen en mobiliseren, gecombineerd met het ontdekken van de motivaties, waarden, bezieling en inspiraties en deze in- en omzetten naar een gezamenlijke ambitie en de gewenste resultaten voor nu en in de toekomst. Dit is een kunst, maar ook een kunde en vraagt om een continuous learning mindset.

Banning Projects biedt een frisse blik en onafhankelijke procesbegeleiding.

Banning Projects ontwerpt (interactief) en voert trainingen en leerprogramma’s uit. We bieden tevens procesbegeleiding en geven de structuur en vrijheid die nodig is om de flow in het proces te houden. Betrokkenen kunnen hierdoor hun expertise en creativiteit vrij en toch resultaatgericht in brengen. Desgewenst leveren wij ook het project- en/of programmamanagement’.

banning projects logo mobiel