Mensen maken het verschil...
Banning Projects versterkt het leer-, verander- en creërend vermogen van mensen in projecten en organisaties: pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen.

Vanuit een interdisciplinaire onderwijs- en bedrijfskundige benadering verzorgt Banning Projects strategische leer-, ontwikkelings- en verandertrajecten op maat ter ondersteuning van de gewenste team- en organisatieontwikkeling. We geven dit vorm in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever, betrokkenen en onze partners. De trajecten kenmerken zich door resultaatgerichtheid, teamwork, dynamiek, en plezier. Succes voor het individu, team en organisatie.

Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren is een advies- en trainingsbureau in het sturen op leer- en veranderprocessen in arbeidsorganisaties met meer dan 20 jaar ervaring in diverse branches.

Wilt u meer informatie over onze diensten of een kennismakingsgesprek, mail naar info@banningprojects.nl of bel 06 244 36 370.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

banning projects logo mobiel
Wie is?

Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op

Mijn missie is: ‘Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en in actie brengen. Dromen leren waarmaken.’

‘…To swing them in action.’

logo

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en Certified Management Consultant (CMC). Ook is zij geregistreerd als BCL Professional (Brein Centraal Leren): ontwerpen van effectievere leertrajecten.

‘Mens sana in corpore sano’. Een gezonde geest en een gezond lichaam, gaan hand in hand. Attituden/houding en gedrag zijn en blijven de kritische succesfactoren voor ‘high performance and (personal and organizational) health.

‘Met vakmanschap alleen, kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Persoonlijk leiderschap, creativiteit, vitaliteit, sociaal-communicatieve vaardigheden en teamwork zijn belangrijker dan ooit. Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, leergierigheid, verbinding en vertrouwen, ruimte voor autonomie/zelfsturing en ‘ownership’ in het bereiken van projectresultaten? Doelgericht jezelf en de ander in staat stellen resultaten te bereiken: autonoom en toch in contact en verbinding met jezelf en de ander. ‘Empower’ je collega-professionals tot excelleren in samenwerking? 

Talenten en competenties van mensen continue ontwikkelen en mobiliseren, gecombineerd met het ontdekken van de motivaties, waarden, bezieling en inspiraties en deze in- en omzetten naar een gezamenlijke ambitie en de gewenste resultaten voor nu en in de toekomst. Dit is een kunst, maar ook een kunde en vraagt om een continuous learning mindset.

Banning Projects biedt een frisse blik en onafhankelijke procesbegeleiding. Banning Projects ontwerpt leerprogramma’s en ontzorgt u daarbij. We bieden de structuur en vrijheid die nodig is om de flow in het proces te houden, zodat de betrokkenen hun expertise en creativiteit vrij en toch resultaatgericht in kunnen brengen.