Mensen maken het verschil. Benut de verschillen!

Banning Projects  staat voor het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van professionals in ‘projectbased’ organisaties: pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen.

 

Vanuit een interdisciplinaire (bedrijfs- en onderwijskundige) benadering verzorgt Banning Projects strategische leer- en verandertrajecten op individueel, team- en organisatieniveau. Dit doen we op maat. In nauwe samenwerking met opdrachtgever, betrokkenen en onze partners geven we dit inhoud en vorm. We werken op de boven- en onderstroom, van binnen naar buiten en vice versa. Onze trajecten kenmerken zich door mens- en doelgerichtheid, teamwork, dynamiek en plezier.

Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren is een advies- en trainingsbureau, opgericht in 2002, voor het sturen van leer- en veranderprocessen ter ondersteuning van de gewenste organisatieontwikkeling voor profit en non-profit organisaties.

We zijn gespecialiseerd in het professionaliseren van projectmatig werken, projectmanagement en projectleiderschap (gedrag en houding). Het managen van projecten is een strategische competentie voor elke organisatie.

Al 25 jaar lang is ervaring opgebouwd in diverse branches, zoals overheden, architectuur en bouw, industrie en techniek, zakelijke dienstverlening, onderwijs en het werken met zorgprofessionals.

Wil je meer informatie over onze diensten of een kennismakingsgesprek, mail naar info@banningprojects.nl of bel 06.24436370.

Kromme RijnCorona up-dates

Lente 2020. ‘Nieuwe ronden, nieuw kansen”.  De natuur groeit, bloeit en gaat gewoon door. Dat doet Banning Projects ook. Het coronavirus vraagt nu van ons de nodige houding- en gedragsveranderingen. ‘Onder druk wordt alles vloeibaar’.

Gelukkig kunnen we elkaar weer ‘live’ ontmoeten in onze leer- en opleidingstrajecten en combineren dit met  behulp van de online communicatietools, zoals Zoom of Teams.

 

Zomertrajecten 2020: Lekker al lerende in beweging en gezonde buitenlucht.

Heeft u interesse in een individuele  coachings- of trainingsafspraak in combinatie met wandelen of fietsen (MTB) in een prachtig buitengebied? Of zoekt u een outdoor-teambuildingsprogramma? Bel gerust voor een afspraak.

We bieden mooie coachingsarrangementen naar keuze langs de Kromme Rijn, Utrechtse Heuvelrug, de Achterhoek, of verder op in het prachtige Vulkanische Eifel (3 uur rijden vanuit Utrecht via Maastricht/Verviers).op reis kunstfoto

Ik wens je alle gezondheid, wijsheid en sterkte toe!,’

Hartelijke groet, Sylvie.

Wie is?

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op.

sylvie banning

‘Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en dit in actie brengen. Dromen waarmaken’.‘Dat is waar Banning Projects voor staat. ‘To swing them in action…’

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en geregistreerd als Certified Management Consultant (CMC). Ook is zij gecertificeerd DISC-trainer/coach, en Organizational Culture Coach (HS OCI en LSI). Als systemisch procesbegeleider en NLP/TA coach begeleidt en traint ze individuen en teams naar gezondere effectiviteit. Ze ontwerpt en ontwikkelt  leer- en veranderprogramma’s met behulp van de  leerprincipes uit het Brein Centraal Leren.“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage”

– A.Nin

Verhogen van productiviteit door aandacht voor de taak en relatie!

Sylvie: ‘Naast de inzet van vakkennis, blijven houding en gedrag de kritische succesfactoren voor ‘high performance and (personal and organizational) health’.

‘Met inhoudelijk vakmanschap alleen kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Karakter, persoonlijk leiderschap, creativiteit, vitaliteit, effectieve sociaal-communicatieve vaardigheden (dialoog) en teamwork zijn belangrijker dan ooit.

Lees meer

Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, leergierigheid, verbinding en vertrouwen, pro-activiteit, ruimte voor autonomie/zelfsturing en ‘ownership’ in het bereiken van projectresultaten?

Doelgericht jezelf en de ander in staat stellen resultaten te bereiken: autonoom en toch in contact en verbinding met jezelf en de ander. Hoe ’empower’ je collega-professionals met verschillende communicatie- en werkstijlen tot excelleren in samenwerking om de gewenste doelen en resultaten samen te bereiken?

Talenten en competenties van mensen continue ontwikkelen en mobiliseren, gecombineerd met het ontdekken van de motivaties, waarden, bezieling en inspiraties en deze in- en omzetten naar een gezamenlijke ambitie en de gewenste resultaten voor nu en in de toekomst. Dit is een kunst, maar ook een kunde en vraagt om een continuous learning mindset.

Banning Projects biedt een frisse blik en onafhankelijke procesbegeleiding.

Banning Projects ontwerpt (interactief) en voert trainingen en leerprogramma’s uit. We bieden tevens procesbegeleiding en geven de structuur en vrijheid die nodig is om de flow in het proces te houden. Betrokkenen kunnen hierdoor hun expertise en creativiteit vrij en toch resultaatgericht in brengen. Desgewenst leveren wij ook het project- en/of programmamanagement’.

banning projects logo mobiel