Mensen maken het verschil...

“Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en doelgericht in actie brengen. Dromen leren waarmaken”, dat is wat Banning Projects beweegt en voor staat. 

Banning Projects ondersteunt organisaties bij het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van mensen in met name project gedreven organisaties. Pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen.

Ieder mens en organisatie heeft zijn eigen uniekheid. Daarom verzorgt Banning Projects vanuit een interdisciplinaire benadering strategische leer-, ontwikkelings- en verandertrajecten op maat. Dit doen we samen met opdrachtgever en betrokkenen.

Onze trajecten kenmerken zich, naast doel- en resultaatgerichtheid, door plezier, dynamiek, teamwork en ervaringsgericht leren: bijdragen aan de vitaliteit van uw organisatie: succes voor de persoon, het team en de organisatie als geheel.

Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren is een advies- en trainingsbureau gespecialiseerd in het sturen op leer- en veranderprocessen ten behoeve van de persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling met 25 jaar opgebouwde expertise en ervaring in profit en non-profit organisaties.

Wilt u meer informatie over onze diensten of een kennismakingsgesprek, mail naar info@banningprojects.nl of bel 06 244 36 370.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

banning projects logo mobiel
Wie is?


Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op

 

logo

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en Certified Management Consultant (CMC). Ook is zij geregistreerd als BCL Professional (Brein Centraal Leren): ontwerpen van effectievere leertrajecten.

Houding en gedrag zijn kritische succesfactoren voor ‘high performance and organizational health’

‘Met vakmanschap alleen, kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, verbinding en vertrouwen, ruimte voor autonomie/zelfsturing en ‘ownership’ in het doen van projecten? Bij jezelf blijven en hoe ’empower’ en laat jij professionals excelleren in samenwerking?

Talenten en competenties van mensen ontwikkelen en mobiliseren, gecombineerd met motivaties, bezieling en inspiraties en deze in- en omzetten naar een gezamenlijke ambitie en de gewenste resultaten voor nu en in de toekomst. Dit is een kunst , maar ook een kunde en vraagt om een continuous learning mindset. Vaak is het fijn dat er een onafhankelijk procesbegeleider bij is: iemand die structuur en de flow in het proces brengt en houdt, zodat de betrokkenen hun expertise vrij in kunnen brengen’.