Mensen maken het verschil. Benut de verschillen!

Banning Projects versterkt het leer-, verander- en creërend vermogen van professionals in ‘projectbased’ organisaties: pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen.

Vanuit een interdisciplinaire benadering verzorgt Banning Projects strategische leer-, ontwikkelings- en verandertrajecten op maat. In nauwe samenwerking met opdrachtgever, betrokkenen en onze partners geven we dit inhoud en vorm. De trajecten kenmerken zich door resultaatgerichtheid, teamwork, dynamiek en plezier. Succes voor het individu, team en organisatie.

Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren is een advies-, coachings- en trainingsbureau voor het sturen van leer- en veranderprocessen met meer dan 20 jaar ervaring in  ‘Human and  Organizational Development’.

Wilt u meer informatie over onze diensten of een kennismakingsgesprek, mail naar info@banningprojects.nl of bel 06 244 36 370.

Wie is?

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op.

sylvie banning

‘Mensen inspireren, het beste in zichzelf te laten ontdekken en dit in actie brengen. Dromen waarmaken’.

‘To swing them in action…’

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en
Certified Management Consultant (CMC). Ook is zij geregistreerd als BCL Professional (Brein Centraal Leren): ontwerpen van effectievere leertrajecten.

“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage”

– A.Nin

Verhogen van productiviteit door aandacht voor de taak en relatie!

Sylvie: ‘Naast de inzet van vakkennis, blijven houding en gedrag de kritische succesfactoren voor ‘high performance and (personal and organizational) health’.

‘Met inhoudelijk vakmanschap alleen kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Karakter, persoonlijk leiderschap, creativiteit, vitaliteit, effectieve sociaal-communicatieve vaardigheden (dialoog) en teamwork zijn belangrijker dan ooit.

Lees meer

Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, leergierigheid, verbinding en vertrouwen, pro-activiteit, ruimte voor autonomie/zelfsturing en ‘ownership’ in het bereiken van projectresultaten?

Doelgericht jezelf en de ander in staat stellen resultaten te bereiken: autonoom en toch in contact en verbinding met jezelf en de ander. Hoe ’empower’ je collega-professionals met verschillende communicatie- en werkstijlen tot excelleren in samenwerking om de gewenste doelen en resultaten samen te bereiken?

Talenten en competenties van mensen continue ontwikkelen en mobiliseren, gecombineerd met het ontdekken van de motivaties, waarden, bezieling en inspiraties en deze in- en omzetten naar een gezamenlijke ambitie en de gewenste resultaten voor nu en in de toekomst. Dit is een kunst, maar ook een kunde en vraagt om een continuous learning mindset.

Banning Projects biedt een frisse blik en onafhankelijke procesbegeleiding.

Banning Projects ontwerpt (interactief) en voert  leerprogramma’s uit. We bieden tevens procesbegeleiding en geven de structuur en vrijheid die nodig is om de flow in het proces te houden. Betrokkenen kunnen hierdoor hun expertise en creativiteit vrij en toch resultaatgericht in brengen. Desgewenst leveren wij ook het project- en/of programmamanagement’.

banning projects logo mobiel