Mensen maken het verschil...
Banning Projects versterkt het leer-, verander- en creërend vermogen van mensen in organisaties: pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen.

Vanuit een multi- en interdisciplinaire benadering verzorgt Banning Projects strategische leer-, ontwikkelings- en verandertrajecten op maat. We geven dit vorm in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever, de betrokkenen en onze partners. De trajecten kenmerken zich door resultaatgerichtheid, dynamiek, plezier en teamwork.

Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren is een advies- en trainingsbureau in het sturen op leer- en veranderprocessen van individu, team en organisatie. Met meer dan 20 jaar ervaring in professionaliserings- en organisatieontwikkelingsvraagstukken in profit en non-profit organisaties. Gespecialiseerd zijn we op het competentieontwikkelingsgebied project- en verandermanagement.

Wilt u meer informatie over onze diensten of een kennismakingsgesprek, mail naar info@banningprojects.nl of bel 06 244 36 370.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

banning projects logo mobiel
Wie is?

Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op

Mijn missie is: ‘Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en in actie brengen. Dromen leren waarmaken.’

‘…To swing them in action.’

logo

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en Certified Management Consultant (CMC). Ook is zij geregistreerd als BCL Professional (Brein Centraal Leren): ontwerpen van effectievere leertrajecten.

Houding en gedrag zijn kritische succesfactoren voor ‘high performance and organizational health’

‘Met vakmanschap alleen, kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Persoonlijk leiderschap, creativiteit, vitaliteit en teamwork zijn belangrijker dan ooit. Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, verbinding en vertrouwen, ruimte voor autonomie/zelfsturing en ‘ownership’ in het bereiken van projectresultaten? Doelgericht jezelf en de ander in staat stellen resultaten te bereiken: autonoom en toch in contact en verbinding met jezelf en de ander. ‘Empower’ je collega-professionals tot excelleren in samenwerking? 

Talenten en competenties van mensen ontwikkelen en mobiliseren, gecombineerd met het ontdekken van de motivaties, waarden, bezieling en inspiraties en deze in- en omzetten naar een gezamenlijke ambitie en de gewenste resultaten voor nu en in de toekomst. Dit is een kunst, maar ook een kunde en vraagt om een continuous learning mindset van begeleiders alswel van deelnemers. 

Een onafhankelijk procesbegeleider ontwerpt, ontzorgt, biedt een frisse blik. Hij/zij brengt structuur en houdt de flow in het proces, zodat de betrokkenen hun expertise en creativiteit vrij in kunnen brengen.