Mensen maken het verschil. Benut de verschillen!

Banning Projects staat voor het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van professionals en teams in ‘projectbased’ organisaties: pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen.

Vanuit een interdisciplinaire onderwijs- en bedrijfskundige benadering verzorgt Banning Projects leer- en verandertrajecten ter ondersteuning van de gewenste organisatieontwikkeling voor profit en non-profit organisaties. Dit doen we op maat. We geven dit inhoud en vorm in nauwe samenwerking met opdrachtgever, betrokkenen en onze partners. Onze trajecten kenmerken zich door mens- en resultaatgerichtheid, teamwork, dynamiek en plezier.

Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren, opgericht in 2002, is een advies- en trainingsbureau en gespecialiseerd in het sturen op leer- en veranderprocessen op individueel, team- en organisatieniveau.

Wil je meer informatie over onze diensten, klik op de button Diensten.  Mail of bel voor een kennismakingsgesprek naar sylvie@banningprojects.nl / 06-24436370.

Verhogen van een gezonde productiviteit door aandacht voor de taak en relatie!

Lees meer

Naast de inzet van vakkennis, blijven houding en gedrag de kritische succesfactoren voor ‘high performance and (personal and organizational) health.

Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, leergierigheid, verbinding en vertrouwen, pro-activiteit, ruimte voor autonomie/zelfsturing en ‘ownership’ in het bereiken van projectresultaten?

Met inhoudelijk vakmanschap alleen kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Karakter, persoonlijk leiderschap, creativiteit, vitaliteit, effectieve sociaal-communicatieve vaardigheden (dialoog) en teamwork zijn belangrijker dan ooit.

Doelgericht jezelf en de ander in staat stellen resultaten te bereiken: autonoom en toch in contact en verbinding met jezelf en de ander. Hoe ’empower’ je collega-professionals met verschillende communicatie- en werkstijlen tot excelleren in samenwerking om de gewenste doelen en resultaten samen te bereiken?

Talenten en competenties van mensen continue ontwikkelen en mobiliseren, gecombineerd met het ontdekken van de motivaties, waarden, bezieling en inspiraties en deze in- en omzetten naar een gezamenlijke ambitie en de gewenste resultaten voor nu en in de toekomst. Dit is een kunst, maar ook een kunde en vraagt om een continuous learning mindset.

Banning Projects biedt een frisse blik en onafhankelijke procesbegeleiding.

Banning Projects ontwerpt interactief en voert trainingen en leerprogramma’s uit. We bieden tevens procesbegeleiding en geven de structuur en vrijheid die nodig is om de flow in het proces te houden. Betrokkenen kunnen hierdoor hun expertise en creativiteit vrij en toch resultaatgericht in brengen. Desgewenst leveren wij ook het project- en/of programmamanagement’.

Wie is?

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op.

sylvie banning

‘Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en dit in actie brengen. Dromen waarmaken’.‘Dat is waar Banning Projects voor staat. ‘To swing them in action…’

Sylvie: ‘In diverse branches heb ik ruime ervaring opgedaan, zoals: architectuur en bouw, industrie en techniek, zakelijke dienstverlening, overheden, onderwijs en het werken met zorgprofessionals. Met name heb ik een trackrecord opgebouwd in professionaliseringsprogramma’s op het gebied van project- en verandermanagement, projectmatig creëren, leiderschap en communiceren op het werk.’

   

‘Lid ben ik van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en geregistreerd als Certified Management Consultant (CMC). Daarnaast ben ik een gecertificeerd Q4Profiles/DISC-trainer/coach, en idem in het Organizational Culture, Group en Individual Inventory (Human Synergistics: OCI , GSI en LSI ). Als systemisch procesbegeleider en NLP/TA coach begeleid en train ik individuen en teams naar gezondere effectiviteit. Ik ontwerp en ontwikkel leer- en veranderprogramma’s met behulp van de leerprincipes uit het Brein Centraal Leren.’

UPDATES

Banning Projects ontwerpt en ontwikkelt (blended) leertrajecten op maat

Naast het verzorgen van trainings-, intervisie- en coachingstrajecten, helpen we opdrachtgevers onderwijskundig bij het digitaliseren van opleidingen en trainingen. Hierbij houden we de kracht van interactie en reflectie tussen deelnemers en trainer/begeleider overeind ter ondersteuning van het leerproces.

 

Check out:

Overheidsinformatie en subsidies voor: leren en ontwikkelen!!

 

Active Learning & Teaming in de Eifel

Heb je behoefte om samen met je team te reflecteren op het functioneren en door te kijken naar de toekomst? Willen jullie nieuwe inzichten en perspectieven op het eigen functioneren en die van jouw team verkrijgen? Een teamcoachingstraject in combinatie met outdoor-activiteiten in een prachtig buitengebied is dan een goed idee. Actief lerend ervaren en reflecteren in gezonde buitenlucht met voldoende toevoer van zuurstof voor ons brein. Bel voor meer informatie naar 06 24436370.

“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage”

– A.Nin

banning projects logo mobiel