Mensen maken het verschil. Benut de verschillen!

Banning Projects  staat voor het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van professionals in ‘projectbased’ organisaties: pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen.

 

Vanuit een interdisciplinaire (w.o.bedrijfs- en onderwijskundige) benadering verzorgt Banning Projects strategische leer- en verandertrajecten ter ondersteuning van de gewenste organisatieontwikkeling voor profit en non-profit organisaties. Dit doen we op maat. We geven dit inhoud en vorm in nauwe samenwerking met opdrachtgever, betrokkenen en onze partners. Onze trajecten kenmerken zich door mens- en resultaatgerichtheid, teamwork, dynamiek en plezier.

Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren, opgericht in 2002, is een advies- en trainingsbureau en gespecialiseerd in het sturen op leer- en veranderprocessen op individueel, team- en organisatieniveau.

Ervaring is opgebouwd in diverse branches, zoals: architectuur en bouw, industrie en techniek, zakelijke dienstverlening, overheden, onderwijs en het werken met zorgprofessionals. Hierbij hebben we met name een trackrecord opgebouwd in professionaliseringsprogramma’s op het gebied van project- en verandermanagement, projectmatig creëren en werken.

Wil je meer informatie over onze diensten of een kennismakingsgesprek, mail naar info@banningprojects.nl of bel mobiel: 06-24436370.

Nieuws!

Overheidsinformatie en subsidies voor: leren en ontwikkelen!!

 

Corona up-dates

Banning Projects volgt de voorschriften van de overheid.

Momenteel ondersteunen we opdrachtgevers bij het online maken van opleidingen en trainingen. Hierbij willen we de kracht van interactie en reflectie tussen deelnemers en trainer/begeleider ter ondersteuning van het leerproces ook ‘op afstand’ overeind houden.

 

DISCOVER ACTIVE OUTDOOR LEARNING

Coachings- en teamleertrajecten 2020-2021
gebaseerd op de Brein Centraal Leren principes

 

Heeft u interesse in een individuele (loopbaan-) of teamleren-traject in combinatie met trekking/wandelen, kanoën, klimmen en/of fietsen (MTB) in een prachtig buitengebied?

Individueel of zodra het weer kan In kleine groepjes in beweging: actief lerend ervaren, kennis vergaren en reflecteren in gezonde buitenlucht: voldoende toevoer van zuurstof voor  ons brein.

Locaties: Achterhoek of verder op in het prachtige Vulkanische Eifel (3 uur rijden vanuit Utrecht via Maastricht/Verviers). Bel gerust voor een afspraak: 06 24436370.

Wie is?

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op.

sylvie banning

‘Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en dit in actie brengen. Dromen waarmaken’.‘Dat is waar Banning Projects voor staat. ‘To swing them in action…’

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en geregistreerd als Certified Management Consultant (CMC). Ook is zij gecertificeerd DISC-trainer/coach, en Organizational Culture Coach (HS OCI en LSI). Als systemisch procesbegeleider en NLP/TA coach begeleidt en traint ze individuen en teams naar gezondere effectiviteit. Ze ontwerpt en ontwikkelt leer- en veranderprogramma’s met behulp van de leerprincipes uit het Brein Centraal Leren.“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage”

– A.Nin

Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, leergierigheid, verbinding en vertrouwen, pro-activiteit, ruimte voor autonomie/zelfsturing en ‘ownership’ in het bereiken van projectresultaten?

Lees meer

Verhogen van productiviteit door aandacht voor de taak en relatie!

Sylvie: ‘Naast de inzet van vakkennis, blijven houding en gedrag de kritische succesfactoren voor ‘high performance and (personal and organizational) health’.

‘Met inhoudelijk vakmanschap alleen kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Karakter, persoonlijk leiderschap, creativiteit, vitaliteit, effectieve sociaal-communicatieve vaardigheden (dialoog) en teamwork zijn belangrijker dan ooit.

Doelgericht jezelf en de ander in staat stellen resultaten te bereiken: autonoom en toch in contact en verbinding met jezelf en de ander. Hoe ’empower’ je collega-professionals met verschillende communicatie- en werkstijlen tot excelleren in samenwerking om de gewenste doelen en resultaten samen te bereiken?

Talenten en competenties van mensen continue ontwikkelen en mobiliseren, gecombineerd met het ontdekken van de motivaties, waarden, bezieling en inspiraties en deze in- en omzetten naar een gezamenlijke ambitie en de gewenste resultaten voor nu en in de toekomst. Dit is een kunst, maar ook een kunde en vraagt om een continuous learning mindset.

Banning Projects biedt een frisse blik en onafhankelijke procesbegeleiding.

Banning Projects ontwerpt interactief en voert trainingen en leerprogramma’s uit. We bieden tevens procesbegeleiding en geven de structuur en vrijheid die nodig is om de flow in het proces te houden. Betrokkenen kunnen hierdoor hun expertise en creativiteit vrij en toch resultaatgericht in brengen. Desgewenst leveren wij ook het project- en/of programmamanagement’.

banning projects logo mobiel