Patronen in denken en handelen zijn er niet alleen op organisatieniveau maar evenzeer op individueel niveau. We hebben als mens allemaal patronen in denken die niet bewust leiden tot een bepaalde manier van handelen. Patroonmatig handelen is echter maar zelden effectief. Effectiviteit ontstaat waar handelen wordt afgestemd op wat de situatie vraagt. Dit ‘autonome handelen’ vraagt bewustheid van patronen in denken en vervolgens het managen van die patronen zodat ruimte ontstaat voor effectiviteit.

Modules

Onderstaande thema’s krijgen een plek in leer- en ontwikkelingstrajecten voor managers en professionals.

Co-productie

Het leer- en ontwikkelingstraject ‘Leiderschap in veranderingen en productiviteit’ is een co-productie van Len Bouwman (Intercon) en Sylvie Banning (Banning Projects).