Diensten
Met gerichte interventies versterkt Banning Projects het leer-, verander- en creërend vermogen van mensen in organisaties.

Vanuit een onderwijskundige/leerpsychologische- en bedrijfskundige basis helpt Banning Projects u bij het realiseren van professionaliserings- en leertrajecten op maat ter ondersteuning van de gewenste organisatieontwikkeling en/of -verandering. Professionals gericht ondersteunen in hun leer- en ontwikkelingsprocessen, in beweging brengen, op een flexibele, interactieve, creatieve en energieke wijze. Het maken van een duurzame ‘next step’.

Hieronder leest u meer over onze diensten:

Meer informatie? 

Stuur een mailtje naar info@banningprojects.nl of bel 06 24436370.

Wilt u eens kijken op een andere laag?

Worstelt u met een werkgerelateerde of persoonlijke vraag?

Op 7 november a.s. van 19.30 uur tot 22.00 uur organiseert Banning Projects weer een organisatie- of familieopstellingbijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden als vraaginbrenger. 

Stuur een mailtje naar info@banningprojects.nl of bel 06 24436370.  

Meer informatie: Een systemische veranderbenadering.

 

‘Confusion is the doorway to reorganizing your perception and learning something new’.  

– R. Bandler

mens sana in corpore sano’, 

–  Juvenalis (2de eeuw n. Chr.)

Aanpak

Banning Projects werkt resultaat- en mensgericht, betrokken en nuchter met aandacht voor de context, de spelende processen, interacties en dynamiek, gefocust en confronterend waar nodig.

Eclectisch

Banning Projects werkt en kiest uit verschillende methodieken en interventies in een begeleidingsproces, passend bij de persoon en situatie op dat moment.

De designs van de leer- en ontwikkelingstrajecten zijn mede gebaseerd op actuele bedrijfs-, onderwijskundige, postief-, leerpsychologische en cognitief neuro- wetenschappelijke inzichten (brein en leren): op weg naar duurzame leer- en veranderresultaten.

Partnerships

Afhankelijk van het vraagstuk werkt Banning Projects op projectbasis samen met zelfstandige professionals/partners met aanvullende competenties en/of kwaliteiten. Op deze wijze spelen wij flexibel en resultaatgericht in op de uitdagingen van opdrachtgevers.

Locatie

Afhankelijk van uw doelstellingen en groepsgrootte kiezen we in overleg een geschikte locatie qua voorzieningen, bereik en prijs-kwaliteitsverhouding.

Banning Projects hecht een groot belang aan sfeer en een goede locatie keuze, als extra impuls voor effectief leren.

Trainingsacteurs

We hebben goede ervaringen in het werken met trainingsacteurs in sociaal-communicatieve en managementtrainingen.

Evaluatie

Tussentijds en na afloop evalueren we samen met u de opdracht: zijn de gewenste resultaten bereikt en is het proces naar tevredenheid verlopen.

Kwaliteit

Banning Projects is Certified Management Consultant (CMC) en is lid en werkt conform de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en de NVO2 (Nederlandse vereniging voor HRD professionals).

Daarnaast zijn we geaccrediteerd als Brein Centraal Leren Professional bij het BCL Instituut sinds 2009.

Klik voor verander-benaderingen

Klik voor verander-benaderingen