Diensten
Met gerichte interventies versterkt Banning Projects het leer-, verander- en creërend vermogen van mensen in organisaties.

Banning Projects werkt resultaat- en mensgericht, betrokken en nuchter met aandacht voor de context, de spelende processen, interacties en dynamiek, gefocust en confronterend waar nodig.

Vanuit een interdisciplinaire basis helpt Banning Projects u bij het realiseren van professionaliserings- en leertrajecten op maat ter ondersteuning van de gewenste organisatieontwikkeling en/of -verandering.

Dit doen we door organisatieadvies, project- en procesbegeleiding, intervisie, opleidingen, trainingen, workshops, team- en individuele coaching.

Professionals gericht ondersteunen in hun leer- en ontwikkelingsprocessen, in beweging brengen, op een flexibele, interactieve, creatieve en energieke wijze. Het maken van een duurzame ‘next step’ in de ‘digitale’ samenleving.

Hieronder leest u meer over onze diensten:

Eclectisch

Banning Projects werkt en kiest uit verschillende methodieken en interventies in een begeleidingsproces, passend bij de persoon en situatie op dat moment.

De designs van de leer- en ontwikkelingstrajecten zijn mede gebaseerd op actuele bedrijfs-, onderwijskundige, postief-, leerpsychologische en cognitief neuro- wetenschappelijke inzichten (brein en leren): op weg naar duurzame leer- en veranderresultaten. Ook als u meer gelooft in blendend, (e-), learning traject, dan bent u bij onze aan het goede adres. 

 

Partnerships

Afhankelijk van het vraagstuk werkt Banning Projects op projectbasis samen met zelfstandige professionals/partners met aanvullende competenties en/of kwaliteiten. Op deze wijze spelen wij flexibel en resultaatgericht in op de uitdagingen van opdrachtgevers.

Meer informatie? 

Stuur een mailtje naar info@banningprojects.nl of bel 06 24436370.

‘Confusion is the doorway to reorganizing your perception and learning something new’.  

– R. Bandler

mens sana in corpore sano’, 

–  Juvenalis (2de eeuw n. Chr.)

Aanpak
Klik voor verander-benaderingen

Klik voor verander-benaderingen

Banning Projects hecht een groot belang aan sfeer en een goede locatie keuze, als extra impuls voor effectief leren.
Trainingsacteurs

We hebben goede ervaringen in het werken met trainingsacteurs in sociaal-communicatieve en managementtrainingen.

Evaluatie

Tussentijds en na afloop evalueren we samen met u de opdracht: zijn de gewenste resultaten bereikt en is het proces naar tevredenheid verlopen.

Kwaliteit

Banning Projects is Certified Management Consultant (CMC) en is lid en werkt conform de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en de NVO2 (Nederlandse vereniging voor HRD professionals).

Daarnaast zijn we geaccrediteerd als Brein Centraal Leren Professional bij het BCL Instituut sinds 2009.

Wilt u eens systemisch kijken op de onderstromen?

Worstelt u met een werkgerelateerde of persoonlijke vraag?

Op aanvraag organiseert Banning Projects een opstellingsbijeenkomst: dit kan gaan om een vraagstuk op het terrein van business development-, (project-)organisatie- of zelfs uw familie. 

Stuur een mailtje naar info@banningprojects.nl of bel 06 24436370 en wij organiseren en begeleiden op professionele wijze een opstellingsbijeenkomst voor u.

Meer informatie: Een systemische veranderbenadering.