Profielschets

Drs. Sylvie D.M. Banning MMC CMC (1965) richtte in 2002 Banning Projects op.

sylvie banning

Contactgegevens:

Email:   sylvie@banningprojects.nl
Mobiel: 06 24436370

Sylvie: ‘Op een energieke, inspirerende en creatieve wijze lever ik graag mijn bijdrage aan het succes van mensen en organisaties. Natuurlijk samen met mijn opdrachtgevers, betrokkenen en waar nodig aanvullend met een van de partners van Banning Projects. 

Graag daag ik mensen uit in beweging te komen en hun potentieel aan vermogens en talenten maximaal te ontwikkelen en doelgericht in te zetten. 

Mijn missie is dan ook: mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en in actie brengen. Dromen en ambities leren waarmaken. 

Voor mij zijn belangrijke waarden van waaruit ik werk: doel- en resultaatgerichtheid, geloven in de ontwikkelbaarheid van mensen, support, openheid, respect voor wat is, directheid, plezier, creativiteit en verbinding.’

Breed opgebouwde kennis en werkervaring

Vanaf 1991 heb ik ruime praktijkervaring opgebouwd in organisatie-, team- en individuele (competentie-)ontwikkelingsvraagstukken in uiteenlopende branches, bij een breed scala aan klanten, zowel in de profit als non-profit organisaties.

De eerste 10 jaar deed ik dit vanuit vaste dienst, achtereenvolgens bij Bestuursacademie Randstad, KPMG Management Consulting, P2 Project- en procesmanagers en Ordina (Utilities, Telecom en Media). Hier heb ik samen met fijne collega’s uitdagende veranderopgaven bij diverse type organisaties begeleid, veel geleerd en een mooie stevige professionele basis gelegd.

In 2002 richtte ik Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op. Mijn behoefte aan vrijheid  kon en kan ik beter vervullen in de rol van onafhankelijk, zelfstandig, flexibele professional. In de ontmoeting en verbinding met opdrachtgevers, betrokkenen en collega-professionals draag ik zo graag bij aan het leren en ontwikkelen van de mens in (project-)organisaties.

Resultaatgericht, creatief en flexibel droeg en draag ik nog steeds bij in diverse rollen, zoals die van:

  • bedrijfsopleidings-/ onderwijskundige (drs.)
  • designer van leer- en verandertrajecten
  • programmamanager professionaliserings- en (project-)management ontwikkelingstrajecten
  • organisatieadviseur/management consultant in het domein van Organisatieontwikkeling, Projectmanagement en veranderkunde, Kennismanagement, Cultuur, Lerende organisatie en Talentontwikkeling
  • opleider/trainer in advies- en  managementvaardigheden, projectmanagement en projectmatig creëren, sociaal-communicatieve vaardigheden, effectief leiderschap in projecten en teamwork.
  • teamcoach/procesbegeleider gezamenlijke visieontwikkeling en bij intervisiegroepen
  • personal coach, loopbaancoach,
  • procesbegeleider systemisch werken: organisatie- en familieopstellingen: op een andere laag kijken en gewaar worden.

logo's ooaAfgestudeerd ben ik in de Sociale Wetenschappen in het bijzonder in de Interdisicplinaire Onderwijskunde, faculteit Pedagogische en Andragogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (RU) (1991) en de Post Graduate (post doctoraal) Opleiding: Master of Management Consultancy (MMC) voor ervaren organisatieadviseurs,  faculteit der Economische wetenschappen en Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), (2007-2008).

Ik ben lid van de Orde van Organisatiekundigen en organisatieadviseurs (Ooa) en sta geregistreerd als Certified Management Consultant.

Meer weten over mijn opleidingsachtergrond, klik hier.

Werk en passie verbinden: ‘Leren = veranderen = creëren’ en vice versa, levert meer productiviteit op

Mijn werkpassie ligt op het gebied van ‘Human and Organisation Development en Change (OD en HRD): het beter laten functioneren en renderen van mens, team en organisatie in het doen van projecten, afgestemd op de organisatiemissie, visie en de gekozen strategie van eigen organisatie of die van klanten.

Gespecialiseerd heb ik me in het begeleiden van individuen en (management-)teams in project-, implementatie-, procesmatige en veranderkundige vraagstukken. Samen met mijn opdrachtgevers en collega’s uit mijn netwerk vertaal ik vraagstukken naar (organisatie-, team-, management- en/of individuele) ontwikkelings- en verandertrajecten op maat.

Concreet richt ik me op het versterken van professionals in het doen en laten in opdrachten en projecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het coachen, trainen en begeleiden van (project-)managers, opdrachtgevers en projectteams in het realiseren van de gewenste resultaten binnen de gestelde condities. Ook begeleid ik regelmatig teams bij intervisiebijeenkomsten of bij visieontwikkelingsprocessen en team-reflectiedagen ‘op de hei’: op weg naar een gedeelde visie op de toekomst, meer productiviteit en teamspirit. De onderstromen en bovenstromen in de persoon en omgeving verbinden en productief maken.

‘….mens sana in corpore sano’ (Juvenalis)

Mijn passies zijn beweging en sport (w.o. tennis, fietsen/MTB, hardlopen, yoga en de seizoensporten skiën en zeilen).  Ik geniet van het buiten zijn in de natuur en mijn vele hobby’s zoals, schilderen/tekenen, lezen, muziek, beschouwen van de beeldende kunsten & vormgeving, het bellen van de esthetische kant van de architectuur en de ruimtes ervaren. Daarnaast ga ik graag naar shapeimage_2 (5)theater en concerten.

Beweging en creatieve expressievormen integreer ik waar ondersteunend aan het leerproces in de ontwikkelings- en verandertrajecten op maat. Ook als reactie op teveel ‘in het schermpje kijken en digitale verslaving in onze werkprocessen/huidige maatschappij’. Stimuleren van echt contact met de ander en jezelf.

Daarom kies ik voor veel interactie en het gesprek, naast het aanbieden van theorie en modellen als kijkvensters en vinden van taal over complexe organisatiedynamieken en organisatie- en businessmodellen, ook voor veel ‘doe’ werkvormen in creatieve leerarrangementen: het gaat om het zelf ervaren, beleven en integreren. Een zekere ‘speelsheid’ als kwaliteit vind ik hierin belangrijk, om mensen ‘vrij’ te leren (her-) ontdekken. Hierbij is ‘RUIMTE’ mijn inspiratie-woord. Van dit woord wordt ik letterlijk blij: Ruimte in zowel driedimensionale, bewegings-technische, fysieke en psychische-emotionele-spirituele zin.

Ken jezelf… jouw reflectievermogen

Reflecteren op jezelf en situaties, voelen en helder denken vind ik een van de belangrijkste te ontwikkelen competenties. Ik stimuleer in mijn trajecten daarom het reflecteren op het eigen handelen en op die van de ander in het hier en nu (intra- en introspectief), rekening houdende met de zogenaamde ‘blinde vlekken’. Jouw en andermans reflectie hoeft niet de waarheid te zijn. Het is een wel een mooi startpunt je eigen gedachten, gevoelens, waarden en persoonlijke kwaliteiten te delen en (samen) te onderzoeken. Leren de ander en jezelf te begrijpen en van daaruit verder gaan.

Het gaat bij reflectie om bewust te worden van jouw eigenschappen (de combinatie van Weten, Kennen, Kunnen, Voelen, Willen, durven Doen) en de bereidheid je zelf te onderzoeken, waar te nemen, te ontwikkelen, te vertrouwen op je intuïtie en te zijn wie je bent. De boven- en onderstromen in jezelf verbindende.

Het gewaar en dus bewust-zijn van de bewegingen en sensaties in je lichaam (je eigenste instrument), je behoeften, emoties en gevoelswereld, het effect van je gedachten hierop en op jouw (in-) effectief  (patroonmatig) handelen is een belangrijk startpunt. Wat gebeurt er binnen in jou en wat in die ander? Waar gaat het jou om en waar het gaat het die ander om? Het aannemen van dat wat is, is soms een pittig proces. Het ‘schuren’ aan elkaar kan zowel productief als contraproductief werken. Hoe hou je daar balans en ruimte in zonder elkaar te verliezen en toch voor jezelf op te komen? Hoe kun je dan samen op een positieve wijze, effectief communiceren en bijdragen aan de productiviteit, kortom een plezierig samenwerken?

Opstellingen doen geeft vaak een mooie inkijk in je eigen ‘onbewuste’ leven en hoe in het hier en nu de dingen zich ontvouwen. Dit is een mooie invalshoek voor ontdekking en verkenning van een oplossingsrichting in je business of persoonlijk vraagstuk.

Gewaar zijn, reflecteren en ‘geweldloos’ communiceren ontwikkelen

Gewaar zijn is het waarnemen zonder jezelf of de ander te veroordelen.  Ik geloof dat hierbij het reflectie- en observatievermogen en het bereid zijn om het experiment aan te gaan een belangrijke houding danwel te ontwikkelen competentie is. Hierbij ondersteund door de positieve overtuiging dat je levenslang kan groeien en ontwikkelen op weg naar je bestemming. Te worden en zijn, wie je bent. Het leven zelf is de belangrijkste weg. Je bent meer dan wat je wel of niet presteert. Durf te zijn. Persoonlijke groei en ontwikkeling en bewustzijn van je patroonmatig handelen als basis voor effectief handelen zowel in professionele als wel in privé situaties. Doe het eens anders… blijf open, actief en nieuws-leergierig en durf je rustmomenten voor reflectie te pakken. 

‘Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd gaat de meeste liefde verloren.’

Kahlil Gibran