Hoe verhogen we de productiviteit van ons team en vormen we een topteam?

Een opdrachtgever kwam naar ons toe met de volgende klachten: “Onze medewerkers communiceren niet met elkaar, maar over elkaar. We wisselen geen essentiële kennis meer uit. Iedereen werkt op zijn eigen ‘eiland’. De schotten zijn opgetrokken. Er wordt niet geluisterd naar elkaar. Er is geen onderling vertrouwen.

Hoe verbind je doelgericht al die verschillende karakters en zet je mensen in hun kracht? Hoe vormen we een topteam waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, pro-actief denkt en ondernemerschap toont en op open, respectvolle wijze doelgericht in verbinding met elkaar blijft?”

Aanpak

Banning Projects fungeerde in de rol van teamcoach voor het managementteam en ontwierp samen met een aantal sleutelfiguren uit de organisatie een teamontwikkelingstraject.

We keken naar het bestaansrecht van de afdeling met haar drie teams binnen de organisatie. We ontdekten dat binnen de afdeling geen verbindende visie was tussen de teammanagers en medewerkers. Tegenstrijdige belangen kwamen aan het licht. We hielpen eerst via creatieve werkvormen de teamleden en het management bij het ontwikkelen van een door allen gedragen krachtige richtinggevende visie en strategie. Een doel als voorwaarde voor het bouwen van een team. Samen een gemeenschappelijk visie creëren als basis voor de strategie en jaarplannen.

Vervolgens hielp Banning Projects de visie te vertalen naar een strategie op hoofdlijnen en een aanzet tot een jaarplan met geformuleerde doelen. Een basis waarop ieder teamlid zijn eigen persoonlijke inzet, competenties en commitments op af kon stemmen.

Parallel aan deze visie-ontwikkeling in workshops werkten we aan inzicht in de groepsdynamiek, ieders ingenomen plek, de onderlinge communicatie en verhoudingen.

Zo trainden we met behulp van een acteur de deelnemers in effectief communiceren en elkaar aanspreken op gedrag en houding: het omgaan met de verschillende kwaliteiten en de bijbehorende communicatie-, gedrags- en leerstijlen van mensen. Ook leerde ieder de eigen voorkeursteamrol en (defensieve) gedragspatronen te herkennen en er mee om te gaan. We lieten mensen ervaren en voelen wat het is om te communiceren vanuit je hart of vanuit je hoofd en het effect daarvan op anderen. ‘Het lichaam geeft als eerste antwoord’.

Afstemmen en contact maken. De ander vanuit respect en openheid ontmoeten. Tonen wie je bent. Je behoeften, je gedachten en gevoelens en gewenste acties benoemen conform de feedbackregels. Jezelf uitspreken, jezelf durven te laten zien en te zijn.

Resultaten

  • Een vastgelegd gemeenschappeijk gedragen visiestatuut met daarin de missie,  ambities en doelen, kernwaarden en kernkwaliteiten/competenties richtinggevend voor de vertaalslag naar de strategische doelen en operationeel afdelings-jaarplan.
  • Een gepresenteerd en goedgekeurd visiedocument aan de directie.
  • Een opgeleverd afdelings-jaarplan dat focus en richting geeft
  • Een DISC-profiel per deelnemer: inzicht in de eigen communicatie- en denkstijl.

Het traject is afgesloten met een twee dagdelen durend teambuildings-zeilevent: ‘de missie’.

Reacties van de opdrachtgever en deelnemers:

  • “Hè, hè, nu geloof ik er weer in. Er is weer richting. Ons team heeft weer een stevig fundament.”
  • “Het helpt om elkaars passies, ambities, waarden, belangen en prioriteiten te kennen. Ik was aangenaam verrast over de passies van mijn collega’s.”
  • “Ik vertrouw weer op mijn teamgenoten en weet hoe ik zelf beter kan bijdragen. Ik kan me bovendien beter inleven in de ander.”
  • “Ik merk dat ik meer waardering en begrip heb voor mijn collega’s van het andere team. Er is minder gedoe tussen mensen. Mensen zoeken elkaar weer op. Er is meer openheid en productiviteit.”
  • “Ik herken nu mijn eigen behoeften en gevoelens. Door feedback te geven kan ik assertiever reageren op de ander.”
  • “Ik ben nu in staat om grenzen te trekken en toch in verbinding te blijven met mezelf en de ander”.