Waardensysteem, cultuur en patronen in organisaties

Waarden zijn gestold in de (niet bewuste) cultuurpatronen binnen de organisatie. “Zo doen we dat nu eenmaal” verwijst altijd naar collectieve (negatieve) gedragspatronen waar niemand meer de functie van herkent. Cultuurpatronen komen voort uit het onbewuste waardestysteem. Maak het waardesysteem bewust en collectief. De cultuur van de organisatie zal in navolging daarvan zich ontwikkelen.

Gezamenlijke waarden geven richting aan individueel en collectief gedrag van mensen en organisaties. Gezamenlijke waarden zijn er altijd maar vaak niet aan de oppervlakte en dus onbewust gecreeërd en vorm gekregen in de cultuur van de organisatie. Het naar de oppervlakte halen van gedeelde waarden kan het begin zijn van bewuste keuzen, interactie en richting. In de gezamenlijkheid daarvan schuilt een grote kracht.

 

 

 

Antoine de Saint-Exupéry: ‘Als je een schip wil bouwen, ga je je mannen en vrouwen geen bevelen geven, maar leer je ze verlangen naar de eindeloze zee.”

Modules

Onderstaande thema’s krijgen een plek in leer- en ontwikkelingstrajecten voor managers en professionals.

Co-productie

Het leer- en ontwikkelingstraject ‘Leiderschap in veranderingen en productiviteit’ is  een co-productie van Len Bouwman (Intercon) en Sylvie Banning (Banning Projects).