Banning Projects werkt in coachings- en verandertrajecten onder andere met de Transactionele Analyse (TA). Dikwijls ondersteunt met werkvormen uit de meditatie en lichaamswerk.

TA is een persoonlijkheidstheorie en onderzoekt de communicatie tussen mensen en de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen, die vaak gebaseerd zijn op conclusies en besluiten die mensen al in hun kinderjaren hebben genomen. Met behulp van deze methodiek kunnen veranderingsprocessen doelgericht worden nagestreefd. De methode is zowel inzetbaar voor individuen als voor teams en organisaties.

Eric Berne/Schiffs de grondleggers definieren autonome personen als personen die zich bezig houden met het oplossen van problemen (doelgericht) in plaats van met passief of klaag gedrag’.

Denken combineren met effectief handelen om die oplossing te bewerkstelligen. Het uitdrukken van authentieke gevoelens heeft hierbij ook een probleemoplossende functie. Geen miskenningen, en herdefiniëren, maar zoals het is: scherp adequaat waarnemen.

Project- en verandermanagement