‘Productieve autonomie’ is een wezenlijk bestanddeel van persoonlijk leiderschap. Ieders levensloop is het resultaat van vier onderling samenhangende factoren: erfelijkheid, externe gebeurtenissen, script (patronen in denken) autonoom besluiten en handelen.

Veranderpotentie ligt op het terrein van door ons zelf geconstrueerde levensverhaal: het ‘script’. Wat daarmee op termijn kan worden bereikt, is dat patroonmatig gedrag (dat per definitie niet productief is) kan worden gemanaged en daardoor een minder grote invloed krijgt. Het autonoom besluiten en handelen neemt toe. Dit betekent dat we volwassen besluiten nemen in wat de hier-en-nu situatie van ons vraagt en in lijn daarmee te handelen.

Modules

Onderstaande thema’s krijgen een plek in leer- en ontwikkelingstrajecten voor managers en professionals.

Co-productie

Het leer- en ontwikkelingstraject ‘Leiderschap in veranderingen en productiviteit’ is een co-productie van Len Bouwman (Intercon) en Sylvie Banning (Banning Projects).