Lid van de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa) en geregistreerd Certified Management Consultant (CMC)

ooa banning projects

Een Ooa-adviseur

Hij of zij brengt met professionaliteit en in samenspraak met de opdrachtgever organisatie- en/of veranderkundige problemen op orde. De aard van het vraagstuk bepaalt de rol die de adviseur moet vervullen. Als generalist of als specialist. Wij zijn generalist in hoe organisaties en mensen werken en specialist in leer- en veranderprocessen. Variërend van innovator, regisseur en inspirator tot ondersteuner, troubleshooter of uitvoerder. Met alle aandacht voor het adequaat managen van processen. Een Ooa-adviseur staat garant voor deskundigheid, kwaliteit en onafhankelijkheid.

Certified Management Consultant (CMC)

Sylvie Banning heeft het kwaliteitskeurmerk CMC. De afkorting staat voor ‘Certified Management Consultant’. Het heeft een wereldwijd erkende status. CMC wordt beheerd door de International Council of Management Consulting institutes (ICMCI, waarbij wereldwijd meer dan 45 landen zijn aangesloten).

Organisatieadviseurs met een CMC certificaat:

a. hebben tenminste vijf jaar aantoonbare advieservaring en kunnen complexe advies-opdrachten aan;

b. werken structureel aan hun professionele ontwikkeling (permanente educatie);

c. worden periodiek getoetst voor hercertificering (op professionele reflectie, inhoudelijke verdieping en professionele ontmoeting);

d. houden zich aan de gedragscode van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en zijn daarop aanspreekbaar.

De Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa), is aangesloten bij de ICMCI en is geaccrediteerd om adviseurs voor CMC te certificeren. Alle gecertificeerde organisatieadviseurs zijn opgenomen in het CMC-register. Dit register is in te zien via de Ooa.

002-180508 Kerncode – Gedragsregels – Tuchtreglement

NV02 logo
CMC logo banning projects

NVO2, hét netwerk voor HRD-professionals

NVO2 is de beroepsvereniging voor het vakgebied van Human Resource Development (HRD). In dit netwerk vol HRD-professionals staan opleiden, ontwikkelen, leren en presteren in arbeidsorganisaties centraal. Samen met een levendig netwerk van bijna 2.000 professionals, zorgt NVO2 voor professionalisering van het vakgebied. NVO2 kent de laatste trends en actuele thema’s die binnen HRD spelen. Daardoor is NVO2 een vanzelfsprekende gesprekspartner voor bedrijven, wetenschap en overheid. Lid geweest van 1993 – 2013.