Visie op leiderschap, veranderingen en productiviteit

‘Verandering is onlosmakelijk onderdeel van alle terreinen in ons leven. Privé, maatschappelijk/sociaal, ons gevoelsleven, ons werk. Alles is permanent onderhevig aan verandering. Mensen hebben echter moeite met veranderen. Veranderen betekent verlies aan veiligheid en zekerheid. Patronen in ons gedrag komen in botsing met de omgeving en we raken gedesoriënteerd. Juist dit gegeven maakt veranderen tot een complex en vaak moeizaam proces. Veranderingsprocessen in professionele organisaties en de betrokkenheid van medewerkers die daar onderdeel van zijn, de manier waarop de veranderaar daar naar kijkt, zichzelf onderdeel maakt en zich een bepaalde rol toekent zijn stuk voor stuk terreinen van geplande verandering. Veel veranderinitiatieven stranden op één of meerdere van deze terreinen. In weerstand, conflict of ebben gewoon weg omdat we niet weten wat we nog kunnen doen’.

Patronen en inspireren

Overal zien wij patronen, in het denken en handelen van individuele mensen, maar evenzeer in de bewegingen die organisaties maken. Het effect van deze patronen zijn wij  ‘meer van hetzelfde’ gaan noemen. ‘Wanneer we steeds blijven doen wat we altijd deden, krijgen we steeds wat we altijd al kregen’. Of mensen tevreden zijn in hun organisaties? Wij denken op een aantal terreinen wel. Of ze echt bewogen worden, geïnspireerd zijn in wat ze doen?

Mensen en organisaties vinden elkaar ergens in het midden, ze ruilen inzet voor beloning. Wij kennen de kracht die inspiratie mensen geeft en zijn in onze praktijk gaan zoeken hoe we dat over kunnen brengen aan anderen. Het verbaast ons dat organisaties en hun management niet méér bezig zijn met de dynamiek die deze inspiratie teweeg kan brengen.’

Socialisatie en referentiekader

Iedereen die ooit een poging heeft gedaan om zijn gedrag ook maar marginaal te veranderen weet hoe moeilijk dat is. De oorzaak daarvan moeten we zoeken in onze socialisatie. In onze opvoeding wordt onbewust ons referentiekader gevormd. We leren hoe we de realiteit moeten duiden en hoe we in bepaalde situaties moeten handelen en denken. Overtuigingen binnen het referentiekader zorgen ervoor dat we de dingen doen zoals ze “horen”. In ruil daarvoor willen we erbij horen en gewaardeerd worden. Zo komt het dat we voortdurend reproduceren wat we eerder onbewust hebben aangeleerd en geïnterpreteerd.

Veranderen? Ontwikkelen van autonomie in denken, voelen en doen

Willen we veranderen dan zullen we inzicht moeten krijgen in ons referentiekader en de patronen die we van daaruit hebben ontwikkeld. In wezen gaat het om het ontwikkelen van de capaciteit voor autonomie in denken en handelen, zonder uit te zijn op het ruilen van specifiek aangeleerd gedrag voor waardering. Tegelijkertijd is ook het meenemen en durven vertrouwen op je gevoel en intuïtie, dit te onderzoeken en over te communiceren belangrijk om richting te geven aan je handelen.

Het huidige beeld van mensen in organisaties is er een van duwen en trekken, van controle en angst om te falen. Het fenomeen organisatie bestaat uit regels en procedures, cultuur, rituelen en symbolen. Zaken die betekenis krijgen door toedoen van mensen, en op hun beurt mede betekenis geven aan het begrip organisatie. Veel mensen voelen zich onmachtig tegenover hun organisatie en de dwang die er van uitgaat. Vanuit deze beleving kunnen organisaties als bedreigend, machtig en zelfs ziekmakend ervaren worden.

Autonomie: patronen doorbreken

Het doorbreken daarvan gaat via een weg van inzicht in persoonlijke waarden, patronen en patronen in de cultuur van de organisatie. Uiteindelijk is autonomie in handelen en het diepe besef van wederzijdse afhankelijkheid de sleutel naar productiviteit. Persoonlijk leiderschap heeft alles te maken met commitment, verantwoordelijkheid, integriteit en de manier waarop je communiceert daarover met anderen.

Bent u geïnteresseerd in een leergang op maat? Wilt u meer informatie? Bel 06 24436370 of mail info@banningprojects.nl.

Leergang: Persoonlijk Leiderschap in veranderingen

In de leergang “Leiderschap in veranderingen” besteden we aandacht aan onderstaande thema’s. Zij krijgen een plek in onze leer- en ontwikkelingstrajecten voor managers en professionals.

Leergang: Persoonlijk Leiderschap in veranderingen

Co-productie

‘Leiderschap in veranderingen en productiviteit’ is een co-productie van Len Bouwman (BOA/Intercon) en Sylvie Banning (Banning Projects). Beide trainers hebben meer dan 20 jaar ervaring in management- en leiderschapsontwikkeling in diverse branches.

‘Be the change you want to see in the world’. Mahatma Gandhi: