Culture Analyses

Levenstijlen inventarisatie LSI

Inleiding

Onze complexe en snel veranderende samenleving stelt zware eisen aan organisaties. Dit maakt een voortdurende ontwikkeling van die organisatie, de teams en individuele managers noodzakelijk. Banning Projects zet in haar trajecten instrumenten in waarmee individuen en groepen inzicht krijgen in hun huidige effectiviteit en tegelijkertijd worden gemotiveerd zich zelf te verbeteren en daarmee de organisatie waarin zij werken. In dit kader beschikken wij over een licentie op het Levensstijlen Inventarisatie (LSI) en Groepstijlen (GSI) en Organisatie Cultuur Inventarisatie (OCI), zodat we een verantwoorde inzet kunnen waarborgen.

Voor wie bestemd?

Onze aanpak is met name bestemd voor:(Project- en verander-)managers, P&O functionarissen en adviseur, lijnmanagers of projectmanagers die:

  • Hun individuele stijl van leidinggeven willen verbeteren,
  • De effectiviteit van hun managementteams en projectteams willen vergroten en
  • De managementstijl in de eigen organisatie willen aansluiten op de veranderende eisen waarvoor de organisatie zich gesteld ziet.

HR managers die:

  • Management development in hun organisatie willen ontwikkelen,
  • Managers in de praktijk willen begeleiden,
  • Adviserus en managers die betrokken zijn bij de veranderingsprocessen, waarbij managementstijl en cultuur een belangrijke rol spelen, maar ook bij veranderingsprocessen, zoals formulering en implementatie van nieuw strategische beleid, herorïentatie, sanering, reorganisatie, privatisering, productiviteitsverbetering, verhoging van de kwaliteit en counseling.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten hanteren wij bij de inzet van het LSI & OCI-instrumentaria: Organisaties bestaan uit mensen. De enige manier om effectiviteit van de organisaties te vergroten is, is de effectiviteit van de mensen te maximaliseren evenals de manier waarop zij werken. Slechts door blijvende individuele ontwikkeling kunnen organisaties daadwerkelijk succes worden en dus floreren. In te zetten instrumentaria moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn. Alle in te zetten instrumentaria zijn aan continue research en ontwikkeling ontworpen.

Bel voor meer informatie: 06 24436370 of mail naar info@banningprojects.nl.

Human Synergistics
op reis foto sylvie Banning

Filosofie & aanpak

Onderzoek heeft uitgewezen dat effectief management en persoonlijke gezondheid verband houdt met individuele denkprocessen of denkstijlen. De manier waarop wij over dingen denken is van invloed op ons handelen en dus op onze managementstijl, onze effectiviteit, ons stressniveau en dus ons welzijn.

Stap 1: 0-meting:
Voordat verandering kan plaatsvinden, moet eerst worden vastgesteld op welke aspecten dit moet geschieden. Dit gebeurt door middel van een inventarisatie of een vragenlijst. Het resultaat wordt in een profiel weergegeven, waarbij de score wordt vergeleken met een referentiegroep.

Stap 2: Verander- en interventieplan:
Aan de hand hiervan wordt een veranderingsstrategie vastgesteld en opgestart. Dit kan bijvoorbeeld een coachingstraject zijn.

Stap 3: Na-meting:
Na verloop van tijd wordt een tweede inventarisatie gehouden, die aangeeft in hoeverre doelstellingen zijn gerealiseerd.