Personal coaching & sparring

‘Next step’

U zoekt een coach met gerichte persoonlijke aandacht voor uw werkgerelateerde en/of persoonlijke vragen, dilemma’s, spagaten of andere spelende thema’s? U wilt eens buiten uw eigen kaders en gebaande wegen lopen en reflecteren op uw professionele, persoonlijke, loopbaan- en/of business ontwikkeling? In dit geval kan individuele doelgerichte coaching helpen om samen met een objectieve buitenstaander (de coach)  uw vragen te onderzoeken. 

Effectief management en persoonlijke gezondheid houdt verband met individuele mentale processen en denkstijlen? De manier waarop wij over dingen denken en voelen en wat wij belangrijk vinden (onze waarden), maar ook onze psychologische en zielsbehoeften zijn van invloed op ons gedrag, onze managementstijl, onze effectiviteit, ons stressniveau en dus ons welzijn.

Banning Projects coacht (project-)managers en professionals op het snijvlak van persoonlijke, professionele en organisatievraagstukken met als doel effectiever, autonomer en vrijer te kunnen denken en handelen.

De coachfasen

Banning Projects onderscheid drie fasen in een coachingstraject:
Intake, uitvoering en evaluatie.

1. Intake/contractering

In de intakefase bespreken we uw vragen en thema’s. Daarna bepalen we samen aan welke specifieke doelen u wilt werken. Op basis van dit eerste vrijblijvende intakegesprek offreren wij u een coachingstraject en komen wel of niet tot een coachcontract.

Als het om werk-gerelateerde coaching gaat, wordt ook met uw leidinggevende afspraken gemaakt over de doelen, proces en de te bereiken resultaten. Soms werken we op basis van resultaten uit een ontwikkelingsassessment. Desgewenst organiseren we dit voorafgaand het coachingstraject.

2. Coaching in uitvoering

Door middel van gesprekken, oefeningen en feedback wordt u bewust gemaakt van uw gedrags- en denkpatronen. Hierbij gaan wij ervan uit dat het onbewuste net zo belangrijk is als het bewuste. Van ons gedrag is 95% onbewust (onze blinde vlek). Daarom richten we ons in eerste instantie op wat we al wel weten over onszelf, wat anderen weten of zien en wat we willen veranderen.

Oplossingsgericht, via kleine stappen en concrete veranderingen in houding en zichtbaar gedrag, bereiken we resultaten. Niet alleen de bovenstromen (feiten en acties), maar ook de onderstromen (behoeften, gevoelens, gedachten, intuïties) betrekken we hierbij.

Wij kijken naar uw talenten, kwaliteiten, voorkeuren, aanleg, passies, drijfveren, dromen, bezieling en inspiratiebronnen. Hierbij spreken wij uw intuïtie en verbeeldingskracht aan. Samen ontdekken we uw eerste subtiele bewegingen, uw overlevingsstrategieën, afweermechanismen, levensscripts, kernpatronen, waarden, normen en overtuigingen en de wijze waarop u uw plek inneemt. Zo sporen en heffen wij uw belemmeringen op. Bewust worden van je dieperliggende behoeften, verlangens en gemis, voelen, denken en doen. Terugkeren naar wie u bent op weg naar wie u wilt zijn. Zo kunt u zich effectiever verhouden tot uw omgeving, zonder uzelf te verliezen.

3. Tussentijdse evaluatie en natraject.

Tussentijds stemmen we regelmatig af of we nog op de goede koers liggen en hoe het de afgelopen periode is gegaan.

Na afloop van het coachingstraject evalueren we het proces, de inzichten en de wel dan niet bereikte objectief waarneembare gedrags- en houdingsveranderingen (hebben we de doelen en resultaten bereikt?).

Duur

Afhankelijk van de coachingsvraag beslaat een coachingstraject minimaal uit twee bijeenkomsten van circa een uur.

Onze uitgangspunten voor coaching:

1. Coaching is niet vrijblijvend

Er is een duidelijke werkvraag. Coaching is altijd doel- en/of resultaatgericht. Op basis van uw werkvragen ontdekken we samen uw gewenste ontwikkelingsresultaat, spelende dynamieken en uw opties voor houding- en gedragsverandering.

2. U commit u aan uw gewenste ontwikkelingsresultaat en gaat daar ook echt voor.

U neemt coaching aan, ook als dit soms pijnlijk is. U bent daarbij bereid om echt naar binnen jezelf te gaan en uw antwoorden te zoeken.

3. U gelooft in ontwikkeling en groei van mensen.

Mensen kunnen meer dan ze zichzelf bewust zijn. U staat open om te groeien en rijker te worden als mens én  als professional. Echt leren vraagt je weerstand te herkennen en daarmee willen werken. Je kracht effectiever aanwenden in plaats van jezelf te ontkrachten.

Lees meer

4. De coach helpt u bij het anders kijken naar uw werkelijkheid en buiten uw kaders te treden.

Samen met de coach ontdekt u de onderliggende spelende thema’s en uw ‘taaie’ ineffectieve patronen in uw denken en handelen en terugkerende dynamieken. We vragen, spiegelen, brainstormen en dagen uit, delen gedachten en gevoelens, confronteren u met uw denkbeelden, innerlijke bewegingen en zichtbare patronen, brengen modellen en theorieën. Kortom, we laten u andere perspectieven zien en ervaren dan u gewoonlijk zelf doet. U ontdekt nieuwe gedragsopties en leert er mee te experimenteren. U ontdekt uw eigen pad.

5. De coach is daarbij niet de ‘betweter’ die zegt wat goed of slecht voor u is.

Nee dat bepaalt u zelf. De coach helpt u door vragen en oefeningen uw eigen bewuste en onbewuste patronen (wegen) door het landschap te onderzoeken en te ontdekken en een nieuw perspectief te kiezen. Zijn uw ‘weggetjes’ nog steeds de effectiefste?

6. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen gedachten, gevoelens, keuzes en gedragingen vanuit uw eigen autonomie.

7. Het lichaam geeft als eerste antwoord

Soms zijn gesprekken niet het juiste middel. Met de inzet van creatieve werkvormen geïnspireerd vanuit de beeldende kunsten, sport en muziek, maar ook via lichaams- en stilte werk met oefeningen uit de Aikido, Yoga, Reiki, Meditatie en Mindfulness, ontdekt u meer over uzelf.

Walk your talk: al wandelend in de natuur wordt u gecoacht.

Horsewhispering: Een andere dikwijls effectieve werkvorm is werken met paarden. Hoe maakt u contact en communiceert u? Een paard reageert direct op uw communicatie en lichaamsenergie.

U leert ontdekken wanneer een paard bereid is in de ontmoeting het leiderschap af te staan. U leert bewust te zijn van uw emoties en gedachten. Ook leert u hoe u met uw lichaam kunt communiceren en het belang van duidelijk en congruent te zijn met wat u echt wilt. Het paard geeft u feedback over uw geloofwaardigheid en leiderschap.

Meer weten: bel 06 24436370

‘‘You can tell a man’s character by the choices he makes under pressure”

– Churchill

Praktijkvragen
 • Ik cijfer mezelf te veel weg en ben te laat met reageren. Hoe beïnvloed ik effectiever mijn opdrachtgever en collega’s en manage ik de verwachtingen en mijn eigen behoeften?’
 • ‘Hoe kan ik beter omgaan met politieke belangen en verborgen agenda’s die er spelen in en rondom mijn project?’
 • ‘Hoe hou ik beter balans tussen privé en werk?
  Hoe maak ik hierin effectievere en voor mij gezondere keuzes?’
 • ‘Doe ik wat ik wil en wil ik nog wat ik doe? Meer zijn en minder doen. Wat betekent dit in mijn leven?’
 • ‘Hoe kan ik me verder ontwikkelen in mijn werk? Klopt mijn zelfbeeld wel?’
 • ‘Wat doe ik telkens toch? De communicatie blokkeert tussen mij en mijn collega’s? Hoe hou ik verbinding? 
 • ‘Hoe zet ik mijn passiviteit, negativiteit, doelloosheid en gebrek aan energie om in doelgerichte activiteit, positiviteit en gedrevenheid?’
 • Hoe ga ik om met de toe nemende werkdruk en mijn neiging tot perfectionisme?
 • ‘Als leidinggevende ervaar ik veel dilemma’s: hoe kom ik uit al die spagaten?’ Hoe kan ik beter bij mezelf blijven, zodra het spannend wordt en ik me onder druk voel gezet?
 • Hoe weet ik als leidinggevende wat het beste is? Sturen of laten? Motiveren of confronteren? Betrokkenheid tonen of op afstand blijven? Wil ik wel een pitbull zijn? Kan het anders? Hoe haal ik het maximale uit mezelf en anderen? Hoe creëer ik een veilig en productief werkklimaat?
 • ‘Doe ik wel het juiste werk? Ik maak steeds meer fouten..het gaat moeizamer…’
 • Wie ben ik? Wat wil en kan ik nou echt? Wat wil ik dan nog versterken danwel ontwikkelen? Welke stappen kan en wil ik dan zetten?’
 • ‘Hoe hou ik oog voor mijn relaties en omgeving zonder mijn resultaatgerichtheid te verliezen? Hoe manage ik met meer resultaat en tevredenheid van ieder mijn team?
 • ‘Wat is mijn impact op anderen?

Benadering en achtergrond

Banning Projects hangt niet één specifieke school aan, maar maakt gebruik van diverse coachingsbenaderingen die nodig zijn om de cliënt een ontwikkelingstap verder te brengen. We werken eclectisch vanuit humanistische, gedrags-, cognitieve, leerpsychologische en oosterse stromingen. De positieve psychologie is voor ons de basis: het geloof in de ontwikkelbaarheid van mensen en uitgaan van de kracht in ieder mens.

LEES MEER

op reis banning projects

Veranderbenaderingen