Bouwen aan een vitale en lerende organisatie: organisatieontwikkeling

Geen lineair proces.

Hoe blijft jouw organisatie veerkrachtig en in de juiste conditie? Hoe kan de onderneming met jouw mensen effectiever, flexibeler, creatiever en efficiënter inspelen op voortdurende veranderingen in de markt en hoe dit proces aan te pakken? Zoek je een sparringpartner dan wel iemand die kritisch meekijkt, voelt, denkt en doet?

Banning Projects helpt je hier graag bij. Samen zoeken we naar oplossingen vanuit verschillende perspectieven en aspecten. Wij zijn hierbij jouw onafhankelijk sparringpartner met ruime ervaring in organisatieontwikkelings- en verandervraagstukken in diverse branches.

Mensen maken het verschil. Bij hen start een duurzame veranderingsproces: in kennis, houding en gedrag. Een gemeenschappelijk en gedragen krachtig geformuleerde inspirerende missie en visie is een goede basis voor richting, samenhang en actie. Banning Projects helpt hierbij: het samen zoeken naar de ‘koers’ vanuit het ‘goede gesprek’. Samen ontdekken van wat ‘ons’ bindt: een gemeenschappelijke visie en leidende principes van de mensen in de organisatie, of voor de start van een complex project expliciet maken. We verdiepen ons in wat de oprichter(s) en de mensen van het bedrijf of project doet bewegen. Waar geloof je in? Denk hierbij aan aspecten zoals: ambities, aspiraties, gevoel, bezieling en passies, drives, betekenissen, kernwaarden en zingevins-(culturele) aspecten. 
sylvie banning projects

De interne- en externe analyse integreren
Van binnen naar buiten en vise versa

Welke  krachten (boven- en onderstromen) spelen in de externe en interne omgeving van de organisatie? Welke zijn van positieve en welke van negatieve invloed op de prestaties en productiviteit? Samen werken we op iteratieve wijze van binnen: wie of wat we (willen) zijn en waarin we geloven naar buiten: uw (potentiële) klanten, de bewegingen in de maatschappij en markt(en), politieke stromen, etc. Wat is dan nodig om de gewenste verandering te bewerkstelligen. Wat betekent dit voor de organisatiestructuur en -inrichting van het primaire en de ondersteunende systemen en processen, het individuele en collectieve leiderschap de cultuur en (sub)culturen (‘shared values’) en ‘last but not least’ de huidige en benodigde competenties, kwaliteiten en sterktes van mensen en zo is de cirkel weer rond… spiraalsgewijs samen verder ontwikkelen en plezierig en vitaal in beweging blijven.

In welke organisatieontwikkelingsfase zit jouw afdeling en organisatie? Elke overgang in een ontwikkelingsfase herken je door een zogenaamde verkramping of  ‘crisis’. Welke passende acties zijn vereist om niet terug te vallen of te blijven hangen in een organisatieontwikkelingsfase. Dit vraagt om een continue leren van en met elkaar. Het helpt vaak om ook systemisch te kijken (systemic change approach), om op een andere bewustzijnslaag gewaar te worden en te kijken wat nodig is voor een ‘next step’. 

Succes van organisaties hangt af van de juiste mensen op de juiste plek.

We begeleiden samen met de betrokkenen visieontwikkelingsprocessen en adviseren waar nodig bij het vertalen van de visie naar strategische-, tactische en operationele doelstellingen. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, zoals: financieel-, klant-, medewerker, cultuur-, innovatie- en leer- en procesperspectief en werken hierbij met creatieve methodieken, maar ook met in de praktijk bewezen business- en organisatiemodellen om een gemeenschappelijk bril te geven.

Mensen ondersteunen met leer- en competentieontwikkelingstrajecten loont. Zo kunnen zij effectiever omgaan met (gewenste) veranderingen. Wat betekent de visie en gekozen strategie voor de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor hen? Voelen ze zich er echt aan verbonden? Of is het niet van henzelf?  Geloven ze er in? Hoe werk je vanuit ieders kracht in plaats vanuit zwakten? Geloof je in de groei en ontwikkelbaarheid van mensen of denkt je – het zit er gewoon in of niet -? Hoe bouw je een mentoringsysteem op: tussen meer en minder ervaren medewerkers? Hou zorg je voor versterkende synergie tussen ervaren ‘rotten’ in het vak en startende young potentials? Jouw overtuigingen over leer- en ontwikkelbaarheid van mensen maken het verschil. 

Bouwen een een veilig leer- en werkklimaat draagt bij aan de productiviteit

Geef ruimte aan talent. Voorkom ‘afbrandende’ patronen.
Het is de kunst en kunde om het verander- en leervermogen van mensen te stimuleren en competenties te versterken gegeven de uitdagingen. In onze ogen wordt de ontwikkeling van een organisatie mede bepaald door de wijze waarop de mensen met elkaar samenwerken en de manier waarop zij zich met elkaar en met de klanten doel-en relatiegericht verbinden.

Mensen met lef en zin in vernieuwingen en die willen ‘performen’. Het benutten van alle vermogens en potentieel van de mensen. Mensen waarderen om wie ze zijn en hen gericht ondersteunen daar waar nodig in hun werk.’

Banning Projects ondersteunt je bij het het opstellen van persoonlijke of team opleidings- en/of ontwikkelingsplannen (POP’s en TOP’s) en het implementeren van een super-, intervisie-, mentoren- en buddysysteem en didactisch bij het ontwerpen van interne train de trainersprogramma’s en overige bedrijfsopleidingen op een onderwijskundig verantwoorde wijze.

Onze activiteiten
 • Workshops visie- en strategieontwikkeling, creativiteit & innovatie: ‘anders-denken’
 • Lerende organisatie, leercultuur, leer- en ontwikkeltrajecten ter ondersteuning van organisatieveranderingen en cultuuromslagen
 • Organisatie- en cultuurscan: gericht op houding en gedrag (OCI-inventory)

 • Workshops van visie naar realisatie (begeleiding bij het opstellen van bedrijfs- communicatie- en implementatieplannen)

 • Ontwerp en inrichting organisatie

 • Unieke kennis delen, vastleggen, borgen en actualiseren (kennismanagement)

 • Competentie-matrix opstellen en onderhouden

 • Opstellen van HRD- en opleidingsbeleid

 • Inrichting bedrijfsacademie

Verder praten in een oriënterend gesprek? Stuur een mailtje naar info@banningprojects.nl of bel 06 24436370.

Praktijkvragen
 • We laten ons te veel leiden door de waan van de dag. We houden de koers niet vast. Hoe ontwikkel je een gemeenschappelijk gedragen visie waarin de mensen geloven, dit echt willen realiseren en deze vertalen naar tactische en operationele plannen en deze plannen ook  resultaatgericht uitvoeren? 
 • Hoe creëren we een ondernemende en een creatieve constructieve cultuur? Meer lef en durf bij medewerkers?
 • Wat weerhoudt ons om in het hier en nu te zijn? Dromen omzetten in actie…
 • Wat betekent leiderschap vanuit de toekomst die zich aandient?
 • Wat is een helpende organisatiestructuur voor ons? Staat en beweegt iedereen vanuit een passende plek of positie?
 • Hoe doorbreken we destructieve gedragspatronen naar productiever gedrag in de samenwerking?
 • Wat kan portfoliomanagement voor onze organisatie betekenen? En hoe managen we al onze projecten effectief en op efficiënte wijzef? Wat zijn de valkuilen van een matrixorganisatie?
 • Wie kan onze managers begeleiden met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan?
 • Hoe stimuleren we zelfsturing en talentontwikkeling van onze mensen?
 • Kan je ons helpen bij het opzetten van een L&D programma voor de hele organisatienet passende effectieve leer- en werktrajecten?
 • Wat en hoe stel je werkende kaders als manager voor je medewerkers in het digitale (thuis)werktijdperk?
 • Hoe integreer je na een fusie een managementteam afkomstig vanuit twee verschillende organisaties?
 • Draagt een eigen ‘bedrijfsacademie’ bij aan ons succes?