NLP is ontstaan in de jaren zeventig. Richard Bandler en John Grinder observeerden enkele zeer succesvolle communicatoren. Op basis van de analyses die zij maakten van methodieken en technieken van o.a. Milton Erickson, Fritz Perls en Virginia Satir ontwierpen zijn een aantal zeer krachtige modellen voor effectieve communicatie. Dit proces noemden zij Neuro Linquistisch Programmeren. Sindsdien ontwikkelt NLP zich steeds verder.

Met gebruikmaking van NLP is het niet alleen mogelijk het gedrag van iemand in kaart te brengen, maar ook om de onderliggende wijze van denken en voelen, de manier waarop zij zichzelf motiveren en hun – veelal onbewuste- drijfveren te beschrijven. Hierdoor is het mogelijk de ontdekte patronen van succesvolle voorbeelden als model te gebruiken en deze door te geven aan anderen, die daarmee een gelijkwaardige bekwaamheid kunnen opbouwen.

NLP leert hoe wij verbale en non-verbale communicatietechnieken kunnen gebruiken om bestaande belemmeringen op te heffen en hoe wij nieuwe strategieën kunnen ontwerpen voor succes in de toekomst.

Om de invloed van zintuigelijke informatie te verwerken, ontwikkelden wij neurologische, sociale en individuele filters. Door weglating, vervorming en generalisatie geven wij persoonlijke betekenis aan onze ervaringen. Dit komt tot uiting in ons taalgebruik.

Wij zijn ons niet altijd bewust van deze processen, noch van het feit dat de “kaart”, die wij zo van de werkelijkheid maken, altijd een gefilterd beeld en daarmee alleen onze eigen werkelijkheid weergeeft. “De kaart is niet het gebied’.

Toepasbaarheid NLP

NLP biedt een verzameling van technieken en methoden waarmee wij de kwaliteit van onze communicatie kunnen vergroten en onze levensomstandigheden kunnen verbeteren. NLP kan mensen meer inzicht verschaffen in zichzelf en anderen en hun daardoor meer keuzemogelijkheden bieden.

De genoemde vaardigheden en technieken zijn op allerlei gebieden van communicatie toe te passen. Beroepsmatig wordt NLP in toenemende mate gebruikt voor effectieve communicatie, persoonlijke ontwikkeling en versneld leren in:

– Management & organisatieadvies
– Onderwijs, training & coaching
– Therapie

Banning Projects volgde de NLP Practioner en Masteropleiding bij het Instituut van Eclectische Psychologie (IEP) te Nijmegen van Jaap Hollander en Anneke Meijer.

“Het lichaam geeft als eerste antwoord”

“De kaart is niet het gebied”