Proces- en projectbegeleiding

Zoekt u naar gemeenschappelijke visievorming en het creëren van draagvlak voor richting, concrete acties en bijdragen?

 

U kunt ons benaderen voor:

 • het ontwerpen, structureren en begeleiden van project start-ups, workshops en strategische werkconferenties
 • (project-)teambegeleiding
 • onderwijskundige project- en/of procesbegeleiding
 • het opzetten van een mentoring- en buddysysteem
 • bij het begeleiden van intervisiebijeenkomsten en het introduceren van diverse intervisiemethodieken
 • agile werken in de rol van productowner of scrum-master
 • begeleiden van interactieve beleidsvormingsprocessen
 • het stimuleren van het creatieve denkproces
 • procesbegeleiding zodat de vergadervoorzitter en leden zich optimaal op de inhoud kunnen focussen
 • stakeholder- en krachtenveldanalyses
 • het begeleiden van organisatie- en familieopstellingen: systemisch waarnemen op de boven- en onderstromen. Banning Projects is gekwalificeerd in het begeleiden hiervan, zie ook https://banningprojects.nl/veranderbenaderingen/organisatie-en-familieopstellingen/

 

Tijdens een proces blijft u  zelf verantwoordelijk voor de inbreng van de inhoudelijke expertise. Waar nodig vullen we hierin aan. Uiteindelijk zorgen wij samen ervoor dat resultaatgericht, concrete acties uitrollen en zichtbare veranderingen mogelijk worden gemaakt.

Wilt u vrijblijvend meer informatie? 

Stuur een mailtje naar info@banningprojects.nl of bel 06 24436370.

 

 

banning projects logo
Sylvie Banning

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects, Leren, Veranderen, Creëren op.

“To swing them in action…”

Mijn missie is:
Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en in actie brengen. Dromen leren waarmaken.