Proces- en projectbegeleiding

U kunt ons benaderen voor procesbegeleiding van (project-)teams

  • hulp bij het ontwerpen en structureren van project start-ups, workshops en werkconferenties
  • (project-)teambegeleiding
  • bij het opzetten van een mentorsysteem
  • begeleiden van intervisiebijeenkomsten en het introduceren van intervisiemethodieken
  • in de rol van scrum-master
  • begeleiden van interactieve beleidsvormingsprocessen
  • het stimuleren van het creatieve denkproces, gemeenschappelijke visievorming en het creëren van draagvlak voor richting, concrete acties en bijdragen
  • procesbegeleiding zodat de vergadervoorzitter en leden zich optimaal op de inhoud kunnen focussen
  • systemisch kijken op de boven- en onderstromen. Banning Projects is gekwalificeerd in het begeleiden van organisatie- en familieopstellingen.

Tijdens een proces blijft u  zelf verantwoordelijk voor de inbreng van de inhoudelijke expertise. Waar nodig vullen we hierin aan.
Uiteindelijk zorgen wij samen ervoor dat resultaatgericht, concrete acties uitrollen en zichtbare veranderingen mogelijk worden gemaakt.

M. 06 24436370

bergen banning projects
sylvie banning

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects, Leren, Veranderen, Creëren op.

“To swing them in action…”

Mijn missie is:
Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en in actie brengen. Dromen leren waarmaken.