Proces- en projectbegeleiding

U kunt ons benaderen voor procesbegeleiding van (management)teams voor hulp bij

  • het ontwerpen en structureren van project start-ups, workshops en werkconferenties
  • (project-)teambegeleiding
  • gemeenschappelijke visievorming en het creëren van draagvlak voor richting, concrete acties en bijdragen
  • het opzetten van een mentorsysteem
  • bij het begeleiden van intervisiebijeenkomsten en het introduceren van intervisiemethodieken
  • agile werken, productowner, scrum-master
  • begeleiden van interactieve beleidsvormingsprocessen
  • het stimuleren van het creatieve denkproces
  • procesbegeleiding zodat de vergadervoorzitter en leden zich optimaal op de inhoud kunnen focussen
  • stakeholder- en krachtenveldanalyses door middel van organisatie- en familieopstellingen: systemisch waarnemen op de boven- en onderstromen. Banning Projects is gekwalificeerd in het begeleiden hiervan, zie ook https://banningprojects.nl/veranderbenaderingen/organisatie-en-familieopstellingen/

Tijdens een proces blijft u  zelf verantwoordelijk voor de inbreng van de inhoudelijke expertise. Waar nodig vullen we hierin aan.
Uiteindelijk zorgen wij samen ervoor dat resultaatgericht, concrete acties uitrollen en zichtbare veranderingen mogelijk worden gemaakt.

M. 06 24436370

bergen banning projects
sylvie banning

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects, Leren, Veranderen, Creëren op.

“To swing them in action…”

Mijn missie is:
Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en in actie brengen. Dromen leren waarmaken.