Een (psychologisch-) ontwikkelingsassessement of ook wel een ‘development center’ genoemd, is een diagnostisch hulpmiddel over de ontwikkelbaarheid van een client. Het is handig om systematische en ‘objectief’ vast te stellen wat zijn of haar kracht is, welke competenties iemand nog verder kan of moet ontwikkelen en of die gewenste ontwikkeling ook reëel is en hoe/op welke wijze de gewenste ontwikkeling dan het beste kan plaatsvinden, zodat succes ook bereikbaar is.

Regelmatig passen we bij aanvang van een (team) coachingstraject een ontwikkelingsassessment in. Na afloop van de assessment bespreken we de rapportage waarin de persoonlijke ontwikkelingspunten beschreven staan. Daarna coachen en begeleiden we u of uw team bij het opstellen van een Persoonlijk of Team Ontwikkelings-Actieplan en/of gaan we wel/niet een coachingstraject in.

Banning Projects gebruikt diverse vragenlijsten, zowel persoonlijkheids-, management- en teamrollen als wel  capaciteitentesten en werkt hierbij samen met een gespecialiseerd assessment-psychologisch bureau.

  • Hun individuele effectiviteit vergroten
  • Vanuit motivatie handelen
  • Een betere balans realiseren tussen werk en privé
  • Hun talenten optimaal leren benutten
  • Veranderingen makkelijker accepteren
  • Beter als team samenwerken
  • Minder verzuimen
  • Effectiever leiding geven

Schermafdruk 2017-05-31 19.34.51

Ontwikkelingsassessement en vragenlijsten

Resultaatgericht Teamwork en zelfsturing
profiles disc grid

Het Persoonlijke Waarden Profiel

Laat zien waarom we dingen doen. Het geeft inzicht in wat een persoon belangrijk vindt. Het maakt gebruik van een waardenmodel met vier perspectieven.

Waarom hij of zij bewust bepaalde keuzes maakt en bepaald gedrag laat zien. Het maakt gebruik van een waardenmodel met vier perspectieven. Het profiel beschrijft welk van deze waardenperspectieven van grote invloed is op het dagelijks gedrag van een persoon en wat dit betekent in het samenwerken en leven met andere mensen.

Het Persoonlijke Interesses Profiel

Beschrijft vertelt wat we graag doen: de passies en interesses van een persoon, zowel in werk als privé omgeving. In de rapportage wordt aangegeven welke werkinteresses in grote mate het werkplezier van de persoon beïnvloeden en welke activiteiten daar aan bij kunnen dragen. Zeer relevant als het gaat om advies bij loopbanen loopbaan- en persoonlijke carrièreontwikkeling. Het is de kunst om onze passies aan te spreken, dat werkt motiverend.

De drie profielen kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingezet. Tezamen vormen deze drie instrumenten het Motivatie-profiel, dat het meest volledige inzicht geeft in zowel de bewuste en onbewuste motivatie van een persoon.

Het Persoonlijke Aanpassingsvermogen Profiel

Beschrijft iemands bereidheid en vermogen om aan te passen. Hoe reageert u op veranderingen? Of als nieuwe situaties zich voordoen, of als u onder een bepaalde mate van druk komt te staan? In hoeverre bent u dan bereid om u aan te passen? In hoeverre kunt u zich ook werkelijk aanpassen? Ook krijgt u handvatten om flexibeler en veelzijdiger te reageren in deze situaties.

Tezamen vormen deze profielen het Motivatieprofiel, dat volledige inzicht geeft in zowel de bewuste als onbewuste motivatie van een persoon.