“Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun gedachten erover.”
– Epictetus (filosoof, 55-135 n. Chr.)

Banning Projects past onder meer de Rationele Effectiviteits Training (RET) in coachings- en trainingsprogramma’s toe. De RET is een methode om ongewenst gedrag of pijnlijke, lastige emoties om te buigen naar meer effectief gedrag of effectievere emoties.

Een belangrijk uitgangspunt is dat gedrag en emoties niet direct worden bepaald door de situatie, maar door de eigen gedachten in en over de situatie.

De RET-theorie gaat uit van twee soorten gedachten: ineffectieve of irrationele en effectieve of rationele gedachten.

Gedachten zijn ineffectief als:

  • ze niet leiden tot effectief gedrag/emoties waarmee je zelf uit de voeten kunt,
  • niet kunnen worden onderbouwd met feitelijke objectief waarneembare gegevens
  • niet logisch consistent zijn oftwel de redenering klopt niet.

De lading op elke ineffectieve of rationele gedachte komt door wat je ervan vindt. Je hangt er een waardeoordeel aan: de basis voor ineffectief gedrag en/of emoties.

De ineffectieve of irrationele gedachten zijn in de basis terug te brengen tot een vijftal patronen. Deze kernpatronen zijn steeds terugkerende gedachten, die je je in de loop der tijd zo eigen hebt gemaakt dat ze tot een levensopvatting zijn verworden.

Bron: A. Ellis