Productieve teams en ontwikkeling van leiderschap en productiviteit

Elke taakgroep heeft te maken met een aantal groepsdynamische thema’s die zich kenmerken doordat groepsleden (on)bewust er aan refereren wanneer het niet gaat in de groep. ‘Ik voel me daar niet op m’n gemak’, ‘ik durf eigenlijk niet te zeggen wat ik ervan vind’, ‘het zijn altijd dezelfde die aan het woord zijn’, ’ik weet niet wat ik daar doe’, zijn allemaal referenties aan de onderstaande thema’s en worden geuit als klacht of zorg.

Een meer passende benaming voor de betreffende thema’s is dan ook ‘bezorgdheden’. Het ontwikkelen van productiviteit in teams vraagt om het wegnemen van deze bezorgdheden. Totdat dat is gebeurd, blijft een groep mensen gepreöccupeerd met deze bezorgdheden en kan zich niet ontwikkelen tot een productief team.

Observaties van teamontwikkelingsprocessen laten zien dat er sprake is van een ‘wetmatige’ ontwikkeling van een groep losse individuen, naar een groep,  naar een team. De leden nemen vaak onbewust hier hun rol en plek in. Soms lukt het niet om een productief team te creëren. Dit is geen vanzelfsprekendheid.

Onderzoek van Belbin e.a. wijzen uit dat heterogene teams uiteindelijk beter presteren en creatiever en innovatiever zijn dan homogene teams. Dus gemengde teams, met verschillende persoonlijkheden, achtergronden etc.

Lees meer

Ook is er in homogene groepen een veel grotere kans op ‘groupsthink’. Het gevaar is dan dat een groep alleen zijn eigen (beperkte) waarheid ziet en ook de signalen van buitenaf niet waarneemt. Bij succes wordt dat groepsdenken versterkt en wordt de groep bevestigd in haar eigen gelijk en is er steeds minder neiging om naar mensen van buiten te luisteren.

Tot zover een aantal opmerkelijkheden als je naar groepen en teams kijkt.

Doel- en resultaatgericht samenwerken en communiceren is dan ook een kunst en kunde. Wat betekent dit voor jou persoonlijk leiderschap? Hoe kun je een teamontwikkelingsproces op een soepele manier laten verlopen? Wat is dan daarvoor nodig?

Meer weten over onze (project-)team ontwikkelingsprogramma’s, bel 06 24436370 of mail naar info@banningprojects.nl, dan nemen wij contact op.

Modules

Onderstaande thema’s krijgen een plek in leer- en ontwikkelingstrajecten voor managers en professionals.

Co-productie

Het leer- en ontwikkelingstraject ‘Leiderschap in veranderingen en productiviteit’ is een co-productie van Len Bouwman (Intercon) en Sylvie Banning (Banning Projects).