Simpel gezegd is intervisie een vorm van coachen in een groep.

Volgens de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en vele andere beroepsorganisaties is intervisie een onmisbaar instrument om ontwikkeling van professionaliteit en de deskundigheid van medewerkers te vergroten. Deskundigheid zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Wat verstaan wij nu onder intervisie en intercollegiale toetsing?

Intervisietrajecten zijn meer dan uitwisselingen van zakelijke ervaringen en het oplossen van bekende problemen. Intervisie kan enorm bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en een bewuster leerproces van professionals. Intervisie vergroot het reflectievermogen van de professional. Een belangrijk te ontwikkelen competentie.

In de literatuur wordt vaak onderscheid gemaakt in de begrippen Intervisie en Collegiale Toetsing of Coaching.

Intervisie richt zich voornamelijk op een multidisciplinaire groep professionals. De professional als ‘handelend’ persoon staat centraal.

Intercollegiale Coaching (ICC) of Toetsing richt zich op professionals uit één discipline. De professie staat centraal.

Wat gebeurt er in een intervisie bijeenkomst?

De procesbegeleider, ook wel de facilitator genoemd, begeleidt het intervisieproces. Een professional heeft werkvraag. De facilitator bespreekt vooraf de groepsbijeenkomst met de persoon zijn of haar werk gerelateerde vraag en kiezen een geschikte intervisiemethodiek, die bijdraagt aan de oplossing van het vraagstuk.

Intervisie confronteert u met uw blinde vlekken in kennis, houding en kunde in de vorm van onontgonnen kennisgebieden en met preoccupaties over uw professionele rol. Vaak valt u dan terug in uw de comfortzone.

Het is een manier waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Er worden geen adviezen gegeven, maar wel meegedacht door middel van het stellen van helpende vragen. Zo kan de hulpvrager zelf inzicht krijgen en met behulp van zijn eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht krijgen op de ingebrachte problemen en hoe hierin te handelen (bron: wikipedia).

Intervisie helpt om de professional te ondersteunen in zijn werkvragen. U leert daarbij kritisch te kijken naar beter of anders werken en het functioneren met meer impact.

Banning Projects biedt supervisie en helpt u bij het organiseren, faciliteren en inzetten van intervisie en/of intercollegiale toetsing als ontwikkelinstrument.

Bel 06 24436370 of mail info@banningprojects.nl voor meer informatie.

Praktijkvragen
 • Mijn opdrachtgever laat het afweten.
 • Ik sta in een spagaat bij deze opdrachtgever. Ik krijg hem niet mee..
  Zie ik iets over het hoofd. Wat te doen?
 • Ik heb last van de werksfeer. Mijn manager doet niets. 
 • Waarom handel ik op deze manier? Hoe komt het dat ik telkens
  opnieuw in deze situatie terecht kom? Het lijkt wel een patroon.
 • Zit ik op een dood pad? Wat streef ik nou echt na?
 • Zijn er ook andere manieren om te bereiken wat ik graag zou willen bereiken?
 • Voeg ik wel iets toe aan mijn organisatie?
 • Hoe kan onze afdeling, ICC als een effectief verbeterinstrument inzetten?
 • Moet ik nou meer sturen op inhoud of op proces om resultaat te bereiken?
Intervisie en intercollegiale consultatie en toetsing