Het logo van Banning Projects staat voor ontwikkeling vanuit verbinding met de essentie. Het ontdekken van de kern van een persoonlijk- of organisatievraagstuk. Ons logo verbeeldt de energie en vitaliteit, de innerlijke en uiterlijke bewegingen in de mens, de ontmoetingen tussen mensen, organisaties en beïnvloeding vanuit tijdgeest en samenleving.

De boven- en onderstromen verbonden in een natuurlijke ‘flow’. Het verleden, heden en toekomende tijd. Het leven golft, eb en vloed,  het leven draait verder … heel en al [heelal].

Het logo ‘draait’ en grijpt op elkaar in. De onderstromen: de impliciete, irrationele en onbewuste processen en het onderkennen van de bovenstromen: de expliciete, rationele en bewuste processen die in ons leven spelen. Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen werken.

In combinatie met groen staat het logo ook voor de waarden, zoals: ontdekken en avontuur, groei, natuur en duurzaamheid. Het logo staat ook voor de ‘tegenstellingen ofwel polariteiten’ in ons leven: leven en dood, blijdschap en verdriet, kracht en kwetsbaarheid etc. Parallelle werkelijkheden… Wit vertegenwoordigt de flow, energie, holisme en ruimte. Zacht-groen staat voor hoop en ontkieming of ontvouwing van het ontwikkelpotentieel.

banning projects logo
Twee spreuken die wij associeerden met ons beeldmerk zijn:

‘‘Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’’

– A.Nin

“Confusion is the doorway to reorganizing your perception
and learning something new”

– R. Bandler

kunst trap banning projects
kunst steen banning projects

Frank Lloyd Wright ontwierp het Gugenheimmuseum in New York. Geopend in 1957.

De symbolen uit het Stenen en Bronzen Tijdperk (spiralen) leven nog steeds  voort in ons ‘onder-bewustzijn’.

banning projects logo