Leren is het bereiken van een duurzame verandering in houding en gedrag. Vanuit het brein bezien is ‘leren’ het vormen van nieuwe en sterke contacten, verbindingen, tussen hersencellen. Deze worden door ons denken, voelen en handelen onder andere aangelegd. Door anders te denken, te voelen en handelen zullen uiteindelijk ook nieuwe verbindingen en wegen in ons brein tot stand komen.

Uit onderzoek blijkt dat meer weten over de maakbaarheid van het brein de leermotivatie en leerresultaten verhoogt. Het is bewezen dat managers die geloven in de ontwikkelbaarheid van mensen, beter presterende en leergieriger medewerkers hebben dan managers die ‘fixed-minded’ zijn.

Cognitieve neurowetenschappers weten nu meer over hoe het brein werkt bij het uitvoeren van verschillende taken. Zij ontdekten ook de zogenoemde spiegelneuronen. Dit wordt qua belang vergelijkbaar geacht met de ontdekking van het DNA. En de ontdekking van de ‘maakbaarheid’ van de hersenen, vooral de ervaringsafhankelijke plasticiteit is hierbij een belangrijk nieuw inzicht.

Breinwetenschap leert ons echter dat de ontwikkel- en leercurve procentueel veel lager is in de gebieden die als ‘zwak’ gelabeld worden. Alleen nadruk leggen op het ontwikkelen van de zogenaamde ‘zwakke competenties’ is dus niet handig. De meeste nieuwe synapsen groeien in die gebieden van ons brein die al ontwikkeld zijn. Onze sterktes (talenten) bieden daardoor de meeste kans op groei.

Als wij van onze medewerkers verwachten dat ze echt verantwoordelijkheid nemen voor hun groei en ontwikkeling, dan kun je maar beter starten met het aanmoedigen van groei op hun sterke punten. De energie wordt gestopt in het uitdagen van en bijdragen aan talentontwikkeling.

Breinkennis helpt in het effectiever begeleiden van leer- en ontwikkelprocessen. Banning Projects richt haar leer- en verandertrajecten in conform de Brein Centraal Leer principes en de ASOO0 methode van het BCL Instituut. De zes breinprincipes die het leren versterken zijn: focus, creatie, zintuigelijk, herhaling, emotie en voortbouwen.

  1. Emotie – maak ’t spannend, uitdagend en wees een dopamine dealer
  2. Creatie – zet actief aan de slag, laat dieper nadenken
  3. Zintuiglijk Rijk – zet zoveel mogelijk zintuigen in en laat bewegen
  4. Focus – maak ’t aandachtig, nuttig, voorstelbaar en realistisch
  5. Herhaal – herhalen, oefenen, spreiden en inslijpen
  6. Voortbouwen – activeer voorkennis, helpende associaties en reflecteer

Deze leerprincipes gebruiken we in onze praktijk van opleiden, veranderen en coachen. Ze zijn toepasbaar voor het leren van kennis, het verbeteren van vaardigheden en bij de bewustwording en wijziging van attitude.  ASOOO benadering gaat over opvattingen en overtuigingen over de ontwikkelbaarheid en hoe je via de weg van Status (sociale verbondenheid en competent voelen) en Autonomie het leervermogen en ontwikkelbaarheid kan stimuleren.

Slimmer worden?

Wist u dat (intensief) bewegen uw brein jong houdt en intelligenter maakt? Er worden andere en nieuwe neurale verbindingen gelegd en de bestaande worden verstevigd. Dit gegeven vertaalt Banning Projects naar de inzet van passende en effectieve werkvormen in haar programma’s.

Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van mensen en organisaties door hen in actie te brengen en in beweging te zetten. Zowel letterlijk als figuurlijk. Dit vanuit de overtuiging ‘rust roest’. Beweging maakt zaken vloeibaar. Om zaken in verandering te brengen is vitaliteit en gezondheid een basisvoorwaarde.

Werkfilosofie en aanpak

Weetjes

Recent in de publiciteit:

NRC 20 mei 2017: Hoe kan ik mijn hersens weer gezond maken? Na een burn-out schreef wetenschapsjournalist Niki Korteweg daar een boek over. “Ik zocht een quick fix voor m’n brein.”

Meer weten, over het effect van trauma’s of mediteren of bewegen op het brein

Als wij niks doen is ons brein juist heel actief, zo blijkt uit recent onderzoek. Inzicht in het dagdroombrein kan helpen bij de aanpak van Alzheimer en depressie.

beta.uitzendinggemist.nl

beta.uitzendinggemist.nl

weblogs.vpro.nl

www.elsevier.nl

Meer weten over het boekBreindidactiek?

uitgeverijsynaps.nl

Voor bestellen van het boek: uitgeverijsynaps.nl

Prof. dr. Jaap Murre, Hoogleraar Theoretische Neuropsychologie, Universiteit van Amsterdam: “Door duidelijke accenten, veel tips, aansprekende voorbeelden en goed gekozen metaforen is dit…

View more 29 October 2014

Banning Projects staat ingeschreven in het register van BCL-professionals bij het BCL-instituut

De BCL Professionals hebben een gedegen opleiding gevolgd bij het BCL Instituut en kunnen de BCL benaderingen toepassen in hun eigen leer- en verandertrajecten. Je vindt ze in het register.