TEAMING-WORKSHOP

 

‘Al Doende Leren – Out of the box’

Al doende, elkaars (on)bewuste patronen ontdekken. Hoe openbaren zich de verschillende werkwijzen en interactiepatronen van ieder in de samenwerking? Waarom handel je zoals je handelt? Welke zijn productief en welke niet?

Doel

De op maat in te richten workshop maken de voorkeurstijlen, denk- en handelingsneigingen en onderliggende overtuigingen zicht- en bespreekbaar en geven opties voor effectievere houding en gedrag in diverse situaties.
Werk je aldoende improviserend, iteratief of planmatig, gestructureerd etc.? Welke reacties ontlokt je? Waar reageer jij op? Ontdekken dat er geen goed of fout bestaat. De creatie  ontvouwt zich. Zie je de parallellen dansel patronen in je eigen werk of privé omgeving?

Inhoud

Wij passen in onze workshops regelmatig beeldende vormgevingsopdrachten toe om het onbewuste aan te spreken. Het werkt als een effectieve werkvorm om processen bewuster te beleven en te ontdekken wat er gebeurt in jezelf, in relatie tot de ander: de interacties met je omgeving en met de middelen, het materiaal.

Telkens gebeuren er dingen die je niet bedoelde maar wel een gunstig dan wel ongunstig effect hebben op je einddoel. Soms weet je het gewoon niet… afstand nemen en wachten op wat komen gaat..en dan is er weer een beweging….’. De onder- en bovenstromen worden zichtbaar… het ontvouwt zich als vanzelf..  Zie hier de parallellen in complexe verander- en innovatieprocessen.

Werkwijze

De deelnemers krijgen een opgave en een kader mee waarmee het creatieve proces wordt gestart. Alles is mogelijk om creatief te denken en te handelen met de middelen die gegeven zijn. Je wordt gedwongen om in het hier en nu oplossingen te zoeken, te ervaren en te beleven. In een zogenaamd open-learning-atelier experimenteren de deelnemers met de groepsopgave, de eigen creativiteit en de groepsdynamische processen.

We geven de deelnemers hier taal voor en ondersteunen het proces met instrumenten zoals de Q4profiles/DISC instrumentarium en/of LSI/GI/OCI vragenlijsten. Het versoepelt het in gesprek gaan over je eigen gedrag en houding en andermans gedrag en houding.

Duur: afhankelijk van het beoogde doel: twee tot vier dagdelen.

Meer informatiebel 06 24436370 of stuur een mailtje naar info@banningprojects.nl. 

schilderij de zwemkolk sylvie banning