Ontwikkelingsassessement en vragenlijsten
  • Hun individuele effectiviteit vergroten
  • Vanuit motivatie handelen
  • Een betere balans realiseren tussen werk en privé
  • Hun talenten optimaal leren benutten
  • Veranderingen makkelijker accepteren
  • Beter als team samenwerken
  • Minder verzuimen
  • Effectiever leiding geven

 

 

Schermafdruk 2017-05-31 19.34.51

Resultaatgericht Teamwork en zelfsturing

Het Persoonlijke Stijl Profiel

Laat zien hoe we dingen doen. Het legt het onbewuste gedragspatroon van een persoon bloot. Het profiel is gebaseerd op het DISC gedragsmodel en beschrijft welke combinatie van vier het gedrag bepalen. Specifieke aandacht wordt besteed aan communicatiestijl, werkomgeving en cultuur en energie die iemand gebruikt om zich aan te passen.

Klik hier voor trainingen in Stijlflexibiliteit

profiles disc grid

Het Persoonlijke Waarden Profiel

Laat zien waarom we dingen doen. Het geeft inzicht in wat een persoon belangrijk vindt. Het maakt gebruik van een waardenmodel met vier perspectieven.

Waarom hij of zij bewust bepaalde keuzes maakt en bepaald gedrag laat zien. Het maakt gebruik van een waardenmodel met vier perspectieven. Het profiel beschrijft welk van deze waardenperspectieven van grote invloed is op het dagelijks gedrag van een persoon en wat dit betekent in het samenwerken en leven met andere mensen.

Het Persoonlijke Interesses Profiel

Beschrijft vertelt wat we graag doen: de passies en interesses van een persoon, zowel in werk als privé omgeving. In de rapportage wordt aangegeven welke werkinteresses in grote mate het werkplezier van de persoon beïnvloeden en welke activiteiten daar aan bij kunnen dragen. Zeer relevant als het gaat om advies bij loopbanen loopbaan- en persoonlijke carrièreontwikkeling. Het is de kunst om onze passies aan te spreken, dat werkt motiverend.

De drie profielen kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingezet. Tezamen vormen deze drie instrumenten het Motivatie-profiel, dat het meest volledige inzicht geeft in zowel de bewuste en onbewuste motivatie van een persoon.

Het Persoonlijke Aanpassingsvermogen Profiel

Beschrijft iemands bereidheid en vermogen om aan te passen. Hoe reageert u op veranderingen? Of als nieuwe situaties zich voordoen, of als u onder een bepaalde mate van druk komt te staan? In hoeverre bent u dan bereid om u aan te passen? In hoeverre kunt u zich ook werkelijk aanpassen? Ook krijgt u handvatten om flexibeler en veelzijdiger te reageren in deze situaties.

Tezamen vormen deze profielen het Motivatieprofiel, dat volledige inzicht geeft in zowel de bewuste als onbewuste motivatie van een persoon.