Productieve teams

Ontwikkeling van Leiderschap en Productiviteit

Elke taakgroep heeft te maken met een aantal groepsdynamische thema’s die zich kenmerken doordat groepsleden (on)bewust er aan refereren wanneer het niet gaat in de groep. ‘Ik voel me daar niet op m’n gemak’, ‘ik durf eigenlijk niet te zeggen wat ik ervan vind’, ‘het zijn altijd dezelfde die aan het woord zijn’, ’ik weet niet wat ik daar doe’, zijn allemaal referenties aan de onderstaande thema’s en worden geuit als klacht of zorg.

Een meer passende benaming voor de betreffende thema’s is dan ook ‘bezorgdheden’. Het ontwikkelen van productiviteit in teams vraagt om het wegnemen van deze bezorgdheden. Totdat dat is gebeurd, blijft een groep mensen gepreöccupeerd met deze bezorgdheden en kan zich niet ontwikkelen tot een productief team.

Modules

Onderstaande thema’s krijgen een plek in leer- en ontwikkelingstrajecten voor managers en professionals.

Co-productie

Het leer- en ontwikkelingstraject ‘Leiderschap in veranderingen en productiviteit’ is een co-productie van Len Bouwman (Intercon) en Sylvie Banning (Banning Projects).