bergen banning projects

 

Procesbegeleiding

U kunt ons benaderen voor procesbegeleiding van groepen en (project-)managementteams:

  • hulp bij het ontwerpen en structureren van project start-ups, workshops en werkconferenties
  • (project-)teambegeleiding
  • bij het opzetten van een mentorsysteem
  • begeleiden van intervisiebijeenkomsten en het introduceren van intervisiemethodieken
  • in de rol van scrum-master
  • begeleiden van interactieve beleidsvormingsprocessen en vergaderingen
  • het stimuleren van het creatieve denkproces
  • gemeenschappelijke visievorming en het creëren van draagvlak voor richting, concrete acties en bijdragen
  • procesbegeleiding bij vergaderingen, zodat ieder zich optimaal op de inhoud kan focussen
  • systemisch kijken op de boven- en onderstromen. Banning Projects is gekwalificeerd in het begeleiden van organisatie- en familieopstellingen.

Tijdens een proces blijft u  zelf verantwoordelijk voor de inbreng van de inhoudelijke expertise. Waar nodig vullen we hierin aan.
Uiteindelijk zorgen wij samen ervoor dat resultaatgericht,  concrete acties uitrollen en zichtbare veranderingen mogelijk worden gemaakt.

 

M. 06 24436370