bergen banning projects

 

Procesbegeleiding

U kunt ons benaderen voor procesbegeleiding van groepen en (project-)managementteams:

  • hulp bij het ontwerpen en structureren van project start-ups, workshops en werkconferenties
  • (project-)teambegeleiding
  • bij het opzetten van een mentorsysteem en intervisiebijeenkomsten.
  • in de rol van scrum-master
  • begeleiden van interactieve beleidsvormingsprocessen en vergaderingen
  • het stimuleren van het creatieve denkproces
  • gemeenschappelijke visievorming en het creëren van draagvlak voor richting, concrete acties en bijdragen
  • ondersteunen bij (stuurgroep)vergaderingen, zodat ieder zich optimaal op de inhoud kan focussen
  • systemisch kijken op de boven- en onderstromen. Banning Projects is gekwalificeerd in het begeleiden van organisatie en familieopstellingen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inbreng van de inhoudelijke expertise tijdens het proces. Waar nodig vullen we hierin aan.
Uiteindelijk zorgen wij samen ervoor dat resultaatgericht,  concrete acties uitrollen en zichtbare veranderingen mogelijk worden gemaakt.

 

T.  +31 (0) 30 244 45 05