Bouwen aan een lerende organisatie: organisatieontwikkeling

Geen lineair proces.

Hoe kan uw onderneming met uw mensen effectiever, flexibeler, creatiever en efficiënter inspelen op voortdurende veranderingen in de markt en hoe dit proces aan te pakken? U zoekt een sparringpartner danwel iemand die kritisch meekijkt, voelt, denkt en doet?

Banning Projects helpt u hierbij. Samen zoeken we met u naar oplossingen vanuit verschillende perspectieven en aspecten. Wij zijn hierbij uw onafhankelijk sparringpartner met meer dan 20 jaar ervaring in organisatieontwikkelings- en verandervraagstukken in diverse branches.

sylvie banning projects
Als u uw businesscase rond heeft, maken uw mensen het verschil. Bij hen start een duurzame veranderingsproces: in kennis, houding en gedrag. Een krachtige inspirerende visie is een goede basis voor richting, samenhang en actie om businesscase realiteit te laten worden. 

Banning Projects helpt bij het zoeken naar de ‘koers’. Hierin is belangrijk eerst de visie en leidende principes van de organisatie te ontdekken. Dit door eerst te verdiepen in wat de oprichter(s) en de mensen van het bedrijf bewegen. Denk hierbij aan aspecten zoals: ambities, aspiraties, gevoel, bezieling en passies, drives, betekenissen, kernwaarden en zingevins-(culturele) aspecten. 
Interne- en externe analyse integreren

Welke  krachten (boven- en onderstromen) spelen in de organisatie en de omgeving en die van invloed zijn op de prestaties en productiviteit van een onderneming?  Samen met u en uw mensen kijken we dus naar binnen: wie of wat we zijn of willen zijn én naar buiten: naar uw klanten of beoogde klanten, de markt, en wat dan nodig is om de gewenste verandering te bewerkstelligen. Wat betekent dit voor de inrichting van het primaire proces, de wel of niet ondersteunende (ICT) systemen en processen, de organisatieinrichting en structuur, het leiderschap, de cultuur en (sub)culturen (‘shared values’) en ‘last but not least’ de huidige en benodigde competenties, kwaliteiten en sterktes van mensen en zo is de cirkel weer rond… spiraalsgewijs verder ontwikkelen en in beweging blijven.

In welke organisatieontwikkelingsfase zit uw organisatie? Elke overgang in een ontwikkelingsfase herken je door een zogenaamde ‘crisis’. Welke passende acties zijn vereist om niet terug te vallen of te blijven hangen in een organisatieontwikkelingsfase. Dit vraagt om een continue leren van en met elkaar in uw organisatie. Het helpt vaak om een systemische veranderbenadering (systemic change approach) ook te gebruiken, om op een andere bewustzijnslaag gewaar te worden en te kijken wat nodig is. 

Succes van organisaties hangt af van de juiste mensen op de juiste plek.

We begeleiden samen met de betrokkenen visieontwikkelingsprocessen en adviseren waar nodig bij het vertalen van de visie naar strategische-, tactische en operationele doelstellingen. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, zoals: financieel-, klant-, medewerker, cultuur-, innovatie- en leer- en procesperspectief.

Daarbij is uiteindelijk ook een goede vertaalslag maken naar HRD-beleid en ondersteunende leer- en competentieontwikkelingstrajecten voor uw mensen noodzakelijk om de gewenste veranderingen waar te maken. Wat betekent de visie en gekozen strategie voor uw mensen? Voelen ze zich er aan verbonden? Of is het niet van henzelf? Willen ze het echt? Geloven ze er in? Hoe werk je vanuit ieders kracht in plaats vanuit zwakten? Gelooft u in de groei en ontwikkelbaarheid van mensen of denkt u – het zit er gewoon in of niet -? Hoe bouwt u een levend mentoringsysteem op: tussen meer en minder ervaren medewerkers? Hou zorg je voor versterkende synergie tussen ervaren ‘rotten’ in het vak en startende young potentials? Uw overtuigingen over leer- en ontwikkelbaarheid van mensen maken het verschil. 

Bouwen een een veilig leer- en werkklimaat draagt bij aan de productiviteit

Geef ruimte aan talent. Voorkom ‘afbrandende’ patronen.
Het is de kunst en kunde om het verander- en leervermogen van uw mensen te stimuleren en competenties te versterken gegeven de uitdagingen. In onze ogen wordt de ontwikkeling van een organisatie mede bepaald door de wijze waarop de mensen met elkaar samenwerken en de manier waarop zij zich met elkaar en met de klanten doel-en relatiegericht verbinden.

Mensen met lef en zin in vernieuwingen en die willen ‘performen’. Het benutten van alle vermogens en potentieel van de mensen. Mensen waarderen om wie ze zijn en hen gericht ondersteunen daar waar nodig in hun werk.’ Banning Projects kan u concreet ondersteunen bij het opstellen van persoonlijke of team opleidings- en/of ontwikkelingsplannen (POP’s en TOP’s) en het implementeren van een mentoren- en buddysysteem.

Onze activiteiten
 • Workshops visie- en strategieontwikkeling, creativiteit & innovatie: ‘anders-denken’
 • Lerende organisatie, leercultuur, leer- en ontwikkeltrajecten ter ondersteuning van organisatieveranderingen en cultuuromslagen
 • Workshops van visie naar realisatie (begeleiding bij het opstellen van bedrijfs- communicatie- en implementatieplannen)

 • Organisatie- en cultuurscan: gericht op houding en gedrag

 • Ontwerp en inrichting organisatie

 • Unieke kennis delen, vastleggen, borgen en actualiseren (kennismanagement)

 • Competentie-matrix opstellen en onderhouden

 • Opstellen van HRD- en opleidingsbeleid

 • Inrichting bedrijfsacademie

Verder praten in een oriënterend gesprek? Stuur een mailtje naar info@banningprojects.nl of bel 06 24436370.

Praktijkvragen
 • Hoe ontwikkel je een gezamenlijke visie waarin de mensen geloven, dit echt willen realiseren en deze vertalen naar concrete acties? Van dromen naar doen!  
 • Hoe creëren we een ondernemende cultuur? Meer lef en durf bij medewerkers?
 • Wat weerhoudt ons om in het hier en nu te zijn? Wat betekent leiding vanuit de toekomst die zich aandient?
 • Hoe doorbreken we destructieve gedragspatronen naar productiever gedrag en samenwerking onderling als wel extern met onze klanten en samenwerkingspartners?
 • Wat zijn de valkuilen van een matrixorganisatie?
 • Wat kan portfoliomanagement voor onze organisatie betekenen? En hoe managen we dit?
 • Wie kan onze managers begeleiden met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan?
 • Hoe stimuleren we de  talentontwikkeling van onze mensen? Wie kan ons helpen bij de programmering en organiseren van trainingsprogramma’s?
 • Hoe stel je je kader als manager in het Nieuwe Werken?
 • Hoe integreer je na een fusie een managementteam afkomstig vanuit twee verschillende organisaties?