Opleiden en trainen met impact

Opleidings- en trainingsvragen staan nooit op zichzelf!

Banning Projects begeleidt organisaties en professionals gericht bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken en biedt ondersteuning op het vlak van strategisch HRD-beleid, ontwerp en uitvoering van leer- en ontwikkelingsprogramma’s. Dit doen we altijd ter ondersteuning van de visie, doelen en strategie van de organisatie.

Uw vraag en ambities zijn voor ons het uitgangspunt om een training, opleidingstraject of managementontwikkelingsprogramma op maat te formuleren. Een leer-ontwikkelingstraject bestaat meestal uit een mix van meerdere elementen, zoals een: project start-up, diverse bijeenkomsten, workshops, training en opleiding, outdoor-teamevents, werkplek leren, mentoring en intervisie, praktijk- en studiebegeleiding, lezingen, coaching on-the-job, ontwikkeling van job-aids etc. Ook kunnen we indien gewenst u onderwijskundig begeleiden bij het integreren en toepassen van het blended-learningconcept met moderne multimediale en internettoepassingen.

Dikwijls voeren wij voorafgaand aan een ontwikkelingstraject een ontwikkelingsassessment uit als 0-meting en/of stellen een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Het is immers de kunde en kunst om uw persoonlijke ontwikkelingsbehoeften af te stemmen op de organisatiedoelen en vice versa.

shapeimage logo
Ontwerpen van ontwikkelings- en leertrajecten: onze expertise.

Specifieke onderwijskundige en bedrijfskundige expertise gebruiken wij om leertrajecten en opleidingsconcepten te bedenken en ontwikkelings- en trainingsprogramma’s te ontwerpen en uit te voeren.

Hierbij passen we neurowetenschappelijke kennis toe over de werking van ons brein, w.o.de zes leerprincipes, ASOOO benadering van uit het Brein Centraal Leren benadering en de Positieve Psychologie (werken vanuit ieders sterke punten) toe.

Daarnaast geloven wij in het leggen van een goede kennisbasis als fundament voor een gemeenschappelijke referentiekader en taal. Natuurlijk leer je het meest door zelf situaties te ervaren. Onze trajecten worden met werkvormen ingericht waardoor deelnemers gericht kunnen ervaren en toepassen. Leren door te doen, daarop te reflecteren en de  nieuw opgedane kennis en inzichten laten beklijven zijn belangrijke uitgangspunten in onze leerprogramma’s. ‘Het hoofd, hart, buik en handen geraakt’.

Uiteindelijk draait het om impact op de werkvloer en op de klant. Het kunnen toepassen van het geleerde in de praktijk (transfer-van-het geleerde) en je succes behalen.

HRD-consultancy

Wij helpen u met het implementeren van:

  • Kennis- en competentiemanagement: Advies en implementatie: onderwijskundig (ontwerp en ontwikkel-) advies bij professionaliserings-, opleidings- en competentieontwikkelingsvraagstukken: hoe het leren met en van elkaar op de werkplek te stimuleren? Hoe unieke kennis te behouden, ontwikkelen, delen, actualiseren en hierop te sturen?
  • Faciliteren van de lessons learned na afronding van een project
  • Brein verantwoord ontwikkelen van effectieve leer- en verandertrajecten: curricula en didactiek op maat.
  • Didactische vaardigheidstrainingen:Train-the-trainer opleidingen.
  • Ondersteuning bij het opstellen van Opleidings- en professionaliseringsplannen ten behoeve van de organisatieontwikkeling
  • Professionals coachen op hun persoonlijke Ontwikkeling.

Voor praktische informatie bel Banning Projects 06 24436370 of stuur een mailtje naar: info@banningprojects.nl.

Diensten

Op de volgende opleidings- en trainingsthema’s zijn wij inzetbaar: