Mensen maken het verschil...

“Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en doelgericht in actie brengen. Dromen leren waarmaken”, dat is waar Banning Projects voor staat. 

Banning Projects versterkt het leer-, verander- en creërend vermogen van mensen in  (project gedreven) organisaties. Pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen.

Ieder mens en organisatie heeft zijn eigen uniekheid. Daarom verzorgt Banning Projects strategische leer-, ontwikkelings- en verandertrajecten op maat. Dit doen we samen met onze netwerkpartners.

Onze trajecten kenmerken zich naast resultaatgericht door plezier, dynamiek, teamwork en ervaringsgericht leren. Daarbij kijken en werken we op de boven- en onderstromen. Zo dragen wij bij aan de vitaliteit van uw organisatie: succes voor de mensen, het team en de organisatie als geheel.

Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren is een advies- en trainingsbureau in leer- en veranderprocessen voor persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling met 25 jaar opgebouwde expertise en ervaring in diverse branches.

 

 

 

Wilt u meer informatie over onze diensten of een kennismakingsgesprek, mail naar info@banningprojects.nl of bel 06 244 36 370.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

banning projects logo mobiel
Wie is?


Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op

 

‘Met vakmanschap alleen, kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, verbinding en vertrouwen, ruimte voor autonomie/zelfsturing en ‘ownership’ in het doen van projecten? Hoe ‘empower’ en laat jij professionals excelleren in samenwerking? Motivaties, bezieling en inspiraties omzetten naar een gezamenlijke ambitie en het gewenste resultaten’.

logo

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en Certified Management Consultant (CMC). Ook is zij geregistreerd als BCL Professional (Brein Centraal Leren): ontwerpen van effectievere leertrajecten.