Mensen maken het verschil...

Banning Projects staat voor het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van mensen in projectgedreven organisatiesPro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen in onze maatschappij.

Banning Projects verzorgt vanuit een interdisciplinaire benadering, strategische leer- en verandertrajecten op maat. Immers ieder mens en organisatie heeft zijn eigen uniek- en eigenheid. Succes voor het individu, het team en de organisatie.

Een traject bestaat dikwijls uit een mix van organisatieadvies, sparring, procesbegeleiding bij visievorming, workshops, opleiding, training, super- of intervisie, individuele en/of teamcoaching. Desgewenst verzorgen wij ook het project- of programmamanagement.

Banning Projects | Leren, Veranderen, Creëren  is een organisatieadvies- en trainingsbureau, gespecialiseerd in het begeleiden van leer- en veranderprocessen van teams en professionals in organisaties.

 

Wilt u eens kennismaken, neem gerust contact op: info@banningprojects.nl of bel 06 24436370.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

banning projects logo mobiel
Wie is ...?

Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op. 

“Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en doelgericht in actie brengen. Dromen leren waarmaken”. 

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa), Certified Management Consultant en geregistreerd BCL professional (Brein Centraal Leren).

logo

‘Met vakmanschap alleen, kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, verbinding en vertrouwen, ruimte voor zelfsturing en ‘ownership’ in het doen van projecten? Hoe ‘empower’ en laat jij professionals excelleren in samenwerking? Ambities, bezieling en inspiraties omzetten naar het gewenste resultaat’.