Mensen maken het verschil...

Banning Projects staat voor het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van mensen in projectgedreven organisatiesPro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen in onze maatschappij.

Ieder mens en organisatie heeft zijn eigen uniek- en eigenheid. Banning Projects helpt bij het opzetten van integrale werk-leersystemen in organisaties en afdelingen en verzorgt resultaatgericht vanuit een interdisciplinaire benadering, strategische leer-, ontwikkel- en verandertrajecten op maat.

Een traject bestaat vaak uit een mix van elementen, zoals: organisatieadvies, sparring en visievorming, procesbegeleiding, workshops, opleiding, training, mentoring, super- of intervisie, individuele en/of teamcoaching. Desgewenst verzorgen wij ook het project- of programmamanagement.

Banning Projects | Leren, Veranderen, Creëren is een advies- en trainingsbureau in organisatie- en persoonlijke ontwikkeling en gespecialiseerd in het begeleiden van leer- en (cultuur-)veranderprocessen. Duurzaam succes voor de organisatie, team en het individu.

 

Wilt u meer informatie of kennismaken, neem contact op:

Email: info@banningprojects.nl

Mobiel: 06 24436370.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

banning projects logo mobiel
Wie is ...?

Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op


Missie: “Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en doelgericht in actie brengen. Dromen leren waarmaken”. 

logo

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en Certified Management Consultant (CMC). Ook is zij geregistreerd als BCL Professional (Brein Centraal Leren): ontwerpen van effectievere leertrajecten.

‘Met vakmanschap alleen, kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, verbinding en vertrouwen, ruimte voor zelfsturing en ‘ownership’ in het doen van projecten? Hoe ‘empower’ en laat jij professionals excelleren in samenwerking? Ambities, bezieling en inspiraties omzetten naar het gewenste resultaat’.