Mensen maken het verschil...

Banning Projects staat voor het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van mensen in (project gedreven) organisaties.

Pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen in onze maatschappij.

Banning Projects ondersteunt de gewenste persoonlijke, team- en/of organisatieontwikkeling door het verzorgen van (strategische) leer- en ontwikkelingstrajecten op maat.

Banning Projects | Leren, Veranderen, Creëren, opgericht in 2002, is een zelfstandig, onafhankelijk organisatieadvies- en trainingsbureau, gespecialiseerd in het begeleiden van leer- en veranderprocessen van professionals.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

Banning-logo
Wie is ...?

Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op. 

Mijn missie is mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en doelgericht in actie brengen. Dromen leren waarmaken. 

Aangesloten ben ik bij de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en geregistreerd BCL professional (Brein Centraal Leren).

logo's ooa

‘Met vakmanschap alleen, kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, verbinding en vertrouwen, ruimte voor zelfsturing en ‘ownership’ in het doen van projecten? Hoe laat jij professionals excelleren in samenwerking? Ambities, bezieling en inspiraties omzetten naar het gewenste resultaat’.