Mensen maken het verschil

Banning Projects staat voor het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van professionals en teams in (project gedreven) organisaties.

Pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue en steeds snellere veranderingen in de omgeving. Dit doen we via strategische leer- en ontwikkelingstrajecten op maat.

Banning Projects | Leren, Veranderen, Creëren, opgericht in 2002, is een organisatieadvies- en trainingsbureau, gespecialiseerd in het begeleiden van leer- en veranderprocessen ter ondersteuning van de persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

‘Beter leren waarnemen vanuit verschillende mensperspectieven, (kennis-)productiviteit vergroten en het creëren van ‘flow’ in het doen van projecten.’

Kennismakingsgesprek? Stuur een mailtje naar info@banningprojects.nl.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

Banning-logo
To swing them in ...

Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op.

‘Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en hen in actie brengen. Dromen leren waarmaken.’

Aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en geregistreerd als Certified Management Consultant (CMC).

logo's ooa