De mens als architect voor succes

Banning Projects staat voor het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van professionals en teams in (project gedreven) organisaties. Pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op steeds snellere ontwikkelingen en continue veranderingen. 

Banning Projects ondersteunt, vanuit een interdisciplinaire benadering, de gewenste individuele, team- en organisatieontwikkeling. Dit doen we door middel van (strategische) leer- en verandertrajecten op maat. Resultaat- en mensgericht, in nauwe samenwerking met opdrachtgever en betrokkenen.

Banning Projects | Leren, Veranderen, Creëren is een HRD advies- en trainingsbureau gespecialiseerd in leer- en ontwikkelingsprocessen van mens en organisatie. Professionaliseringsvraagstukken op het gebied van Project- en verandermanagement  heeft onze bijzondere aandacht. Meer weten over onze diensten: Klik: Diensten

Graag maken wij kennis met u in een persoonlijk gesprek. Mail naar info@banningprojects.nl of bel 06 24436370.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

“Duurzaam succes vraagt investeringen naast vakmanschap, ook in de persoonlijke ontwikkeling (zelfsturing), leiderschap en resultaatgericht teamwork.
Banning Projects helpt graag bij de ontwikkeling van medewerkers tot ondernemende, autonome, vrij, creatief, authentiek denkende en handelende professionals om samen met klanten en partners mooie resultaten neer te zetten. Ieder neemt hierbij de eigen verantwoordelijkheid voor het geheel.”

Banning-logo
To swing them in action…

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op.

‘Mijn missie is: mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en in actie brengen. Dromen leren waarmaken.’

 

Aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en geregistreerd Certified Management Consultant (CMC).

logo's ooa