De mens als architect voor succes

Mensen maken het verschil. Banning Projects staat voor het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van professionals en teams in (project gedreven) organisaties. Pro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op steeds snellere ontwikkelingen en continue veranderingen. 

Banning Projects ondersteunt, vanuit een interdisciplinaire benadering, de gewenste persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling. Dit doen we door middel van (strategische) leer- en verandertrajecten op maat. Mens- en resultaatgericht, in nauwe samenwerking met opdrachtgever en betrokkenen.

Banning Projects | Leren, Veranderen, Creëren is een HRD advies- en trainingsbureau gespecialiseerd in leer- en ontwikkelingsprocessen van mens en organisatie. Meer weten over onze diensten: Klik: Diensten

Mail voor een kennismakingsafspraak naar info@banningprojects.nl of bel 06 24436370.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

Banning-logo
To swing them in action…

Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02
Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op.

‘Mijn missie is: mensen inspireren in beweging te komen, het beste in zichzelf te ontdekken en in actie brengen. Dromen leren waarmaken.’

 

Aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en geregistreerd Certified Management Consultant (CMC).

logo's ooa

17 oktober a.s. organiseert Banning Projects een organisatie- en/of een familieopstellingsavond te Utrecht-centrum. Start 19.30 uur. Meer informatie: klik hier. Meld je aan door te mailen naar info@banningprojects.nl.