Mensen maken het verschil: van en met elkaar leren

Banning Projects staat voor het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van mensen in projectgedreven organisatiesPro-actiever, autonomer, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen in onze samenleving. 

Mensen en dus organisaties hebben ieder hun eigen uniekheid. Samen met onze netwerkpartners biedt Banning Projects strategische leer- en (cultuur-)verandertrajecten op maat, die zich kenmerken door plezier, dynamiek, teamwork en ervaringsgericht leren.

Een leer- of verandertraject bestaat dikwijls uit een congruente mix van (organisatie)advies, workshops, trainingen, facilitatie, intervisie en individuele en teamcoaching. Zo dragen wij bij aan het succes van een organisatie: succes voor de mensen, de teams en de organisatie als geheel.

Banning Projects | Leren, Veranderen, Creëren is een advies- en trainingsbureau in leer- en veranderprocessen voor mens- en organisatieontwikkeling in diverse branches met meer dan 20 jaar opgebouwde expertise en ervaring. We kijken en werken samen op de boven- en onderstromen. Uw gewenste resultaten en de leidende principes van uw organisatie staan hierbij in ons vizier.

Wilt u meer informatie over onze diensten of een kennismakingsgesprek, mail naar info@banningprojects.nl of bel 06 244 36 370.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

banning projects logo mobiel
Wie is?


Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op


Missie: “Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en doelgericht in actie brengen. Dromen leren waarmaken”. 

‘Met vakmanschap alleen, kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, verbinding en vertrouwen, ruimte voor autonomie/zelfsturing en ‘ownership’ in het doen van projecten? Hoe ‘empower’ en laat jij professionals excelleren in samenwerking? Motivaties, bezieling en inspiraties omzetten naar een gezamenlijke ambitie en het gewenste resultaten’.

logo

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en Certified Management Consultant (CMC). Ook is zij geregistreerd als BCL Professional (Brein Centraal Leren): ontwerpen van effectievere leertrajecten.