Mensen maken het verschil

Banning Projects staat voor het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen van mensen in projectgedreven organisatiesPro-actiever, slagvaardiger, creatiever, flexibeler en efficiënter inspelen op continue veranderingen in onze samenleving.

Ieder mens en organisatie heeft zijn eigen uniek- en eigenheid. Daarom ontwerpt en verzorgt Banning Projects vanuit een interdisciplinaire en systemische benadering leer-, ontwikkel- en verandertrajecten op maat. Resultaatgericht en vanuit de leidende principes van mensen bijdragen aan de gewenste persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

Een traject bestaat vaak uit een mix van elementen, zoals: organisatieadvies, sparring en visievorming, procesbegeleiding, workshops, opleiding, training, mentoring, super- of intervisie, individuele en/of teamcoaching. Desgewenst verzorgen wij ook het project- of programmamanagement.

Banning Projects | Leren, Veranderen, Creëren is een bureau gespecialiseerd in het begeleiden van leer-, ontwikkel- en veranderprocessen. Duurzaam succes voor de mens, het (project-)team en organisatie.

 

Wilt u meer informatie of kennismaken, mail naar info@banningprojects.nl of bel 06 244 36 370.

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage’

– A.Nin

banning projects logo mobiel
Wie is?


Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02

Sylvie Banning richtte in 2002 Banning Projects Leren, Veranderen, Creëren op


Missie: “Mensen inspireren, het beste in zichzelf laten ontdekken en doelgericht in actie brengen. Dromen leren waarmaken”. 

‘Met vakmanschap alleen, kom je er niet. Voor succes is meer nodig. Hoe creëer jij  ‘flow’ in een team door openheid, verbinding en vertrouwen, ruimte voor autonomie/zelfsturing en ‘ownership’ in het doen van projecten? Hoe ‘empower’ en laat jij professionals excelleren in samenwerking? Ambities, bezieling en inspiraties omzetten naar het gewenste resultaat’.

logo

Sylvie is aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en Certified Management Consultant (CMC). Ook is zij geregistreerd als BCL Professional (Brein Centraal Leren): ontwerpen van effectievere leertrajecten.